ZARZĄDZENIA


OGŁOSZENIA AKTUALNE

 

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZÓW

Dodano: 25.06.2012 r.

Ważne do: 16.07.2012 r.

OBWIESZCZENIE NR 7/2012 O ZAKOŃCZONYM POSTĘPOWANIU

 

Dodano: 24.05.2012 r.

Ważne do: 31.05.2012 r.

OBWIESZCZENIE NR 2/2012 O ZAWIADOMIENIU STRON POSTĘPOWANIA

 

Dodano: 23.05.2012 r.

Ważne do: 6.06.2012 r.

INFORMACJA O WYKAZIE DZIAŁEK Z DNIA 4.05.20112

 

Dodano: 4.05.2012 r.

Ważne do: 25.05.2012 r.

INFORMACJA O WYKAZIE DZIAŁEK Z DNIA 12.04.20112

 

Dodano: 12.04.2012 r.

Ważne do: 24.05.2012 r.

OBWIESZCZENIE NR 2/2012 O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

Dodano: 29.03.2012 r.

Ważne do: 12.04.2012 r.

OGŁOSZENIE NR 3 O PRZETARGU NA ZBYCIE ŚRODKA TRWAŁEGO

 

Dodano: 27.03.2012 r.

Ważne do: 11.04.2012 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA JANOWA LUBELSKIEGO Z DNIA 26 MARCA 2012 R.O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

Dodano: 26.03.2012 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PROWADZENIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

 

Dodano: 21.03.2012 r.

Ważne do: 29.03.2012 r.

OGŁOSZENIE NR 2/2012 BURMISTRZA JANOWA LUBELSKIEGO Z DNIA 20 MARCA 2012

 

Dodano: 20.03.2012 r.

Ważne do: 30.03.2012 r.

OGŁOSZENIE NR 1/2012 BURMISTRZA JANOWA LUBELSKIEGO Z DNIA 5 MARCA 2012

 

Dodano: 5.03.2012 r.

Ważne do: 12.03.2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2012 BURMISTRZA JANOWA LUBELSKIEGO Z DNIA 20 LUTEGO 2012 ROKU W SPRAWIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE I WSPARCIE ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 

Dodano: 21.02.2012 r.

Ważne do: 13.03.2012 r.

GMINA JANÓW LUBELSKI OGŁASZA PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY JANÓW LUBELSKI…

 

Dodano: 7.02.2012 r.

Ważne do: 2.03.2012 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA JANOWA LUBELSKIEGO Z DNIA 15 GRUDNIA 2010 R. - PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 1 WOJEWODY LUBELSKIEGO Z DNIA 29 STYCZNIA 2006 R. W SPRAWIE NAŁOŻENIA OBOWIĄZKU W ZAKRESIE USUWANIA ŚNIEGU I LODU...

 

Dodano: 20.12.2010 r.

Ważne do: bezterminowo

UCHWAŁA NR XIX/125/08 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM Z DNIA 18 MARCA 2008R. ZMIENIONEJ PO UWZGLĘDNIENIU UWAG PREZESA URZĘDU OCHRONY KONSUMENTÓW I KONKURENCJI UCHWAŁĄ NR XX/132/08 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM Z DNIA 28 KWIETNIA 2008R. W SPRAWIE PROGRAMU POMOCY DE MINIMIS UDZIELANEJ PRZEDSIĘBIORCOM NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI...

 

Dodano: 12.08 2008r.

Ważne: 31.12.2013r.

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE

 

OBWIESZCZENIE NR 1/2012 O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM POD NAZWĄ: „PRZEBUDOWA LINII SN-15KV JANÓW-BLINÓW, JANÓW – BUDZYŃ, JANÓW – MODLIBORZYCE, JANÓW – POTOCZEK W PRZĘSŁACH NR GPZ – SŁUP NR 1 NA LINIE KABLOWE.”

Dodano: 27.02.2012

Ważne do: 5.03.2012

OBWIESZCZENIE NR 30/2012

Dodano: 30.01.2012

Ważne do: 7.02.2012

INFORMACJA O WYKAZIE DZIAŁEK

Dodano: 25.01.2012 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI W 2012 R.

Dodano: 16.01.2012 r.

INFORMACJA O WYKAZIE DZIAŁEK

Dodano: 30.12.2011 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2011 R. O WYNIKACH OTWARTEGO NABORU PARTNERA DO OPRACOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW

Dodano: 29.12.2011 r.

INFORMACJA O WYKAZIE DOT. LOKALU

Dodano: 22.12.2011 r.

Ważne do: 17.01.2012

OGŁOSZENIE NR 20/2011

Dodano: 16.12.2011 r.

Ważne do: 10.01.2012

INFORMACJA O WYKAZIE DZIAŁEK

Dodano: 5.12.2011 r.

Ważne do: 27.12.2011

OBWIESZCZENIE NR 27/2011 O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Dodano: 30.11.2011 r.

Ważne do: 14.12.2011

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

Dodano: 9.11.2011 r.

Ważne do: 30.11.2011

INFORMACJA O WYKAZIE DZIAŁEK DO PRZETARGU

Dodano: 4.10.2011 r.

Ważne do: 16.11.2011

OBWIESZCZENIE NR 23/2011 O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Dodano: 23.09.2011 r.

Ważne do: 10.10.2011

OBWIESZCZENIE NR 22/2011 O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

Dodano: 19.09.2011 r.

Ważne do: 3.10.2011.

OGŁOSZENIE NR 18/2011

 

Dodano: 25.08.2011 r.

Ważne do: 12.09.2011.

OBWIESZCZENIE NR 20/2011

 

Dodano: 18.08.2011 r.

Ważne do: 25.08.2011

GMINA JANÓW LUBELSKI OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM DWÓCH LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY JANÓW LUBELSKI POŁOŻONYCH PRZY UL. JANA ZAMOYSKIEGO 52 W JANOWIE LUBELSKIM…

 

Dodano: 07.07.2011

Ważne do: 18.07.2011

OBWIESZCZENIE NR 16 BURMISTRZA JANOWA LUBELSKIEGO - ZGODNIE Z ART. 53 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM (DZ. U. NR 80, PÓZ. 717, Z PÓŹN ZM.), ZAWIADAMIAM STRONY POSTĘPOWANIA, ŻE W DNIU 2011-06-29 ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA NR PG.6733.4.2011 W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM…

 

Dodano: 29.06.2011 r.

Ważne do: 13.07.2011

OBWIESZCZENIE NR 13 BURMISTRZA JANOWA LUBELSKIEGO
ZGODNIE Z ART. 53 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM (DZ. U. NR 80, PÓZ. 717, Z PÓŹN ZM. ), ZAWIADAMIAM STRONY POSTĘPOWANIA ŻE W DNIU 10.06.2011 R. ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA NR PG.6733.2.2011 W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA JANOWA LUBELSKIEGO PRZY UL. JANA ZAMOYSKIEGO

 

Dodano: 14.06.2011 r.

Ważne do: 28.06.2011

BURMISTRZ JANOWA LUBELSKIEGO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE JANÓW LUBELSKI W 2011 ROKU POPRZEZ DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU DLA DZIECI Z RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM…

 

Dodano: 31.05.2011 r.

Ważne do: 20.06.2011

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA JANOWA LUBELSKIEGO O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM POD NAZWĄ: „ADAPTACJA NA CELE TURYSTYCZNE PARKU MISZTALEC W JANOWIE LUBELSKIM JAKO KONTYNUACJA REALIZOWANYCH PROJEKTÓW TURYSTYCZNYCH MIASTA”…

 

Dodano: 3.06.2011 r.

Ważne do: 10.06.2011

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM NA DZIAŁKACH EWIDENCYJNYCH…

 

Dodano: 10.05.2011 r.

Ważne do: 24.05.2011

BURMISTRZ JANOWA LUBELSKIEGO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH: WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE JANÓW LUBELSKI W 2011 ROKU…

 

Dodano: 2.05.2011 r.

Ważne do: 23.05.2011

OGŁOSZENIE BURMISTRZA JANOWA LUBELSKIEGO Z DNIA 15 MARCA 2011 R. O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH NAD „ZALEWEM” W JANOWIE LUBELSKIM...

 

Dodano: 21.03.2011 r.

Ważne do: 20.05.2011

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU POWIATOWYM...

 

Dodano: 14.04.2011 r.

Ważne do: 28.04.2011

OBWIESZCZENIE NR 3/2011 BURMISTRZA JANOWA LUBELSKIEGO Z DNIA 25 MARCA 2010 r.

 

Dodano: 30.03.2011 r.

Ważne do: 13.04.2011

BURMISTRZ JANOWA LUBELSKIEGO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI W 2011 R.

 

Dodano: 16.03.2011 r.

Ważne do: 5.04.2011

BURMISTRZ JANOWA LUBELSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

 

Dodano: 2.03.2011 r.

Ważne do: 15.03.2011

URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE „REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I BUDŻETU” W REFERACIE BUDŻETOWO-PODATKOWYM

 

Dodano: 17.02.2011 r.

Ważne do: 21.02.2011

BURMISTRZ JANOWA LUBELSKIEGO INFORMUJE, ŻE W DNIU 02.02.2011 R. W SIEDZIBIE TUTEJSZEGO URZĘDU NA OKRES 21 DNI ZOSTAŁ WYWIESZONY WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI BOROWNICA (OBRĘB EWIDENCYJNY JANÓW LUB. II), OZNACZONYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 2375/4 O POW. 0,0148 HA – PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

 

Dodano: 7.02.2011 r.

Ważne do: 1.03.2011

OBWIESZCZA SIĘ, ŻE W DNIU 28 STYCZNIA 2011 R. NA WNIOSEK GMINY JANÓW LUBELSKI ZOSTAŁO WSZCZĘTE POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM W JANOWIE LUBELSKIM (OBRĘB EWID. JANÓW LUBELSKI III ), POD NAZWĄ: „ADAPTACJA NA CELE TURYSTYCZNE PARKU MISZTALEC W JANOWIE LUBELSKIM JAKO KONTYNUACJA REALIZOWANYCH PROJEKTÓW TURYSTYCZNYCH MIASTA”…

 

Dodano: 1.02.2011 r.

Ważne do: 15.02.2011

ZAWIADAMIAM STRONY POSTĘPOWANIA ŻE W DNIU 15.12.2010 R. ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA NR PG.I.7331-1-6/10 W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA JANOWA LUBELSKIEGO PRZY UL. OBJAZDOWEJ (OBR. EWIDENCYJNY JANÓW LUBELSKI CZWARTY), JAKO ZAMIERZENIE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO WRAZ Z BUDOWĄ WJAZDU GŁÓWNEGO ORAZ PARKINGÓW DLA KUPUJĄCYCH…

 

Dodano: 1.02.2011 r.

Ważne do: 15.02.2011

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA JANOWA LUBELSKIEGO - ZAWIADAMIAM STRONY POSTĘPOWANIA ŻE W DNIU 31.12.2010 R. ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA NR PG.I.7331-1-5/10 W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA DZIAŁCE NR EWID. 5401, POŁOŻONEJ W PÓŁNOCNO – ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA JANOWA LUBELSKIEGO (OBR. EWID. JANÓW LUBELSKI CZWARTY), POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ.


Dodano: 14.01.2011 r.

Ważne do: 23.01.2011

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE - 2006 - 2010

 

do góry  do góry

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych

Kalendarz wystaw i imprez na 2007r.

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700

© COPYRIGHT 2006 - 2012 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl