URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

UL. JANA ZAMOYSKIEGO 59

23-300 JANÓW LUBELSKI

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A.

Oddział Centrum Opole Lubelskie, NR: 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700

  

Komórka organizacyjna

Nr pok.

Imię i Nazwisko

Nr telefonu

Nr wew.

Biuro Obsługi Klienta

0

 

87-24-331 31

Sekretariat

23

FAX

87-24-670 70

Sekretariat

23

Anna Jaremek

87-24-330 30
         
         

Sekretarz Urzędu

27

Bożena Czajkowska

87-24-332 32

Skarbnik Budżetu

18

Bogumiła Szewc

87-24-314 14

Referat Finansowo - Budżetowy

- Kasa

15

Czesława Ciupak

87-24-306 66

- Podatki

19

Małgorzata Szymkowiak

Katarzyna Pietras

Robert Butryn

87-24-323 23

- Księgowość

17

Janina Skakuj

Grażyna Orzeł

Jerzy Bielecki

Monika Machulak

87-24-324 24

Referat Ewidencji Gospodarczej

Kadry i płace

16

Izabella Wydra

Mariola Kołtyś

Maria Kulpa

87-24-672 72

Informatyk

12

Marek Kurlej

87-22-099 99

Biuro Obsługi Rady

Fundusz Alimentacyjny

24

Ewa Misztal

Justyna Kamińska

87-24-320 20

Referat Ochrony Środowiska i Logistyki

4

Anna Szkup - kierownik

87-24-315 15
10

Tomasz Jaworski

Zbigniew Szmidt

Justyna Kuśmierczyk

Wojciech Peret

87-22-011 25
7

Sławomir Dworak

87-24-671 71

Architekt Miejski

26

Jolanta Zezulińska

87-24-329 29

Referat Promocji i Rozwoju

25

Waldemar Futa

Beata Staszewska

Katarzyna Dzadz

87-24-313 13

Referat Gospodarki Przestrzennej i Gruntami

22

Elżbieta Michalska

Czesław Sokal

Krzysztof Zbiżek

87-24-673 73
22a

Andrzej Molicki

Iwona Wojtan

87-24-316 16

Referat Planowania 
Realizacji Inwestycji

21a

Małgorzata Jasińska

Danuta Biały

87-24-322 22
21

Barbara Mucha

Bernard Zakościelny

87-24-310 10

Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich

6

Bronisława Łukasik - kierownik

Elżbieta Szostek

87-24-309 69
5

Paweł Kusz

87-24-309 69

Urząd Stanu Cywilnego

2

Dorota Walikowska

Anna Sędłak

87-24-321 21

AKTUALNE ADRESY E-MAIL DO URZĘDU MIEJSKIEGO

Lp

Nazwa

Aktualny adres e-mail

1

Sekretariat Urzędu Miejskiego

sekretariat@janowlubelski.pl

2

Burmistrz Janowa Lubelskiego

burmistrz@janowlubelski.pl

3

Zastępca Burmistrza

zastepcaburmistrza@janowlubelski.pl

4

Sekretarz Gminy

sekretarz@janowlubelski.pl

5

Skarbnik Gminy

skarbnik@janowlubelski.pl

6

Przewodniczący Rady Miejskiej

przewodniczacyrady@janowlubelski.pl

7

Biuro Rady Miejskiej

biurorady@janowlubelski.pl

8

Radca Prawny

radcaprawny@janowlubelski.pl

9

Architekt Miejski 

architektmiejski@janowlubelski.pl

10

Punkt Obsługi Inwestora 

obslugainwestora@janowlubelski.pl

11

Gazeta Janowska 

gazetajanowska@janowlubelski.pl

12

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

gospodarkakomunalna@janowlubelski.pl

13

Kierownik Referatu Planowania i Realizacji Inwestycji

inwestycje@janowlubelski.pl

14

Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju 

promocja@janowlubelski.pl

15

Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Obywatelskich 

ewidencjaludnosci@janowlubelski.pl

16

Referat Finansowo-Budżetowy 

jerzy.bielecki@janowlubelski.pl

17

Referat Finansowo-Budżetowy 

kasa@janowlubelski.pl

18

Referat Finansowo-Budżetowy 

ksiegowosc@janowlubelski.pl

19

Referat Finansowo-Budżetowy 

malgorzata.szymkowiak@janowlubelski.pl

20

Referat Finansowo-Budżetowy 

place@janowlubelski.pl

21

Referat Finansowo-Budżetowy 

podatki@janowlubelski.pl

22

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

slawomir.dworak@janowlubelski.pl

23

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

tomasz.jaworski@janowlubelski.pl

24

Referat Gospodarki Przestrzennej i Gruntami 

gospodarkagruntami@janowlubelski.pl

25

Referat Gospodarki Przestrzennej i Gruntami 

gospodarkagruntami@janowlubelski.pl

26

Referat Organizacyjno-Administracyjny 

dzialalnoscgospodarcza@janowlubelski.pl

27

Referat Organizacyjno-Administracyjny 

funduszalimentacyjny@janowlubelski.pl

28

Referat Organizacyjno-Administracyjny 

informatyk@janowlubelski.pl

29

Referat Organizacyjno-Administracyjny 

kadry@janowlubelski.pl

30

Referat Organizacyjno-Administracyjny 

mariola.koltys@janowlubelski.pl

31

Referat Planowania i Realizacji Inwestycji 

bernard.zakoscielny@janowlubelski.pl

32

Referat Planowania i Realizacji Inwestycji 

danuta.bialy@janowlubelski.pl

33

Referat Planowania i Realizacji Inwestycji 

justyna.kusmierczyk@janowlubelski.pl

34

Referat Planowania i Realizacji Inwestycji 

zamowieniapubliczne@janowlubelski.pl

35

Referat Promocji i Rozwoju 

beata.staszewska@janowlubelski.pl

36

Referat Promocji i Rozwoju 

pawel.kusz@janowlubelski.pl

37

Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich 

obronacywilna@janowlubelski.pl

38

Straż Miejska 

strazmiejska@janowlubelski.pl

39

Urząd Stanu Cywilnego 

anna.sedlak@janowlubelski.pl

40

Urząd Stanu Cywilnego 

usc@janowlubelski.pl

 

JEDNOSTKI POZA BUDYNKIEM URZĘDU MIEJSKIEGO

Lp

Jednostka i jej adres

Imię i Nazwisko

Nr tel.

Nr wew.

1

Redakcja "Gazety Janowskiej"

Jan Machulak

87-25-108 -
2

Straż Miejska

ul. Ogrodowa

Krzysztof Suchora

Krzysztof W. Kołtyś

Andrzej Orzeł

Mieczysław Małek

87-24-317 17
3

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Bohaterów Porytowego Wzg.

Anna Mazur

87-24-467

87-24-676

67

76

Stanisław Wieleba

87-24-307 64
4

Janowski Ośrodek Kultury

ul. Jana Pawła II

Łukasz Drewniak

87-24-677

87-24-678

77

78

5

Muzeum Regionalne - Administracja

Muzeum Regionalne - Ekspozycja

ul. Ogrodowa

Barbara Nazarewicz

87-24-679 79

Mariusz Abram

87-24-308 68
6

Biblioteka Gminna

ul. Ogrodowa

Jadwiga Olech

87-24-681 81
7

Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli

ul. Ogrodowa

Zbigniew Flis

87-24-675 75
8

ZGK Oczyszczalnia Ścieków

ul. Ulanowska 111

Tomasz Pietras

Barbara Miśkiewicz

87-24-680 80
9

Gimnazjum Publiczne

ul. Ogrodowa

Andrzej Tomczyk

87-24-319 19
10

Szkoła Podstawowa

ul. ks. Skorupki

Krystyna Ćwiek

87-24-318

87-24-682

18

82

11

Przedszkole Publiczne nr 1

ul. Ogrodowa

Elżbieta Gil

87-24-683 83
12

Przedszkole Publiczne nr 3

ul. Jana Pawła II

Stanisława Sołtys

87-24-684 84
13

Przedszkole Niepubliczne

ul. Świerdzowa

Renat Bigos

87-24-693 93
14

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. ks. Skorupki (Pływalnia Otylia)

Krzysztof Deruś

87-21-338

87-23-637

---
15

Szkoła Podstawowa

w Białej Drugiej

Alina Szczepanik

87-20-154  
16

Szkoła Podstawowa

w Momotach Górnych

Barbara Haliniak

87-26-101  
17

Szkoła Podstawowa

w Łążku Ordynackim

Zofia Startek

87-26-724  

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych

Kalendarz wystaw i imprez na 2007r.

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700

© COPYRIGHT 2006 - 2011 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl