Powrót do ogłoszeń aktualnych


Dodano: 25 czerwca 2012 r.

Ważne do: 16 lipca 2012 r.

 

INFORMACJA

 

Burmistrz Janowa Lubelskiego informuję, że w dniu 25 czerwca 2012 r. w siedzibie tutejszego Urzędu na okres 21 dni zostały wywieszone wykazy dotyczące:

• nieruchomości o pow. 3,13 ha (kompleks A) położonej w obrębie ewid. Janów Lubelski Drugi, stanowiącej część działki nr 2117/3 – przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargu na okres 20 lat;

• nieruchomości o pow. 2,28 ha (kompleks B) położonej w obrębie ewid. Janów Lubelski Drugi, stanowiącej część działki nr 2117/3 – przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargu na okres 20 lat;

• nieruchomości o pow. 3,32 ha (kompleks C) położonej w obrębie ewid. Janów Lubelski Drugi, stanowiącej część działki nr 2117/3 – przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargu na okres 20 lat;

• nieruchomości o pow. 0,2371 ha położonej w obrębie ewid. Janów Lubelski Czwarty, składającej się z działek nr 2348/30, 2348/34 i 2348/39 – przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym;

• nieruchomości o pow. 100 m2 położonej w obrębie ewid. Łążek Ordynacki, stanowiącej część działki nr 4772/1 – przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat z przeznaczeniem na instalację infrastruktury telekomunikacyjnej;

• nieruchomości o pow. 1,73 ha położonej w obrębie ewid. Janów Lubelskim Drugi, składającej się z działek nr 2138 i 2139 – przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolne;

• nieruchomości o pow. 0,1400 ha położonej w obrębie ewid. Biała Druga, stanowiącej działkę nr 270 – przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolne;

• nieruchomości o pow. 778 m2 położonej w obrębie ewid. Janów Lubelskim Czwarty, składającej się z działek nr 3511/2 i 3535/2 – przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat z przeznaczeniem pod uprawy ogrodniczo – warzywne;

• nieruchomości o pow. 4,0807 ha położonej w obrębie ewid. Janów Lubelski Drugi, stanowiącej działkę nr 2375/6 – przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego;

• nieruchomości o pow. 4,0807 ha położonej w obrębie ewid. Janów Lubelski Czwarty, stanowiącej działkę nr 2628/18 – przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego;

• nieruchomości o pow. 0,0576 ha położonej w obrębie ewid. Janów Lubelski Trzeci, stanowiącej działkę nr 2128/21 – przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej;

• nieruchomości o pow. 0,0495 ha położonej w obrębie ewid. Janów Lubelski Trzeci, stanowiącej działkę nr 2128/22 – przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej;

• nieruchomości o pow. 0,0013 ha położonej w obrębie ewid. Janów Lubelski Trzeci, stanowiącej działkę nr 2128/23 – przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej;

• nieruchomości o pow. 0,0001 ha położonej w obrębie ewid. Janów Lubelski Trzeci, stanowiącej działkę nr 2128/24 – przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej;

• nieruchomości o pow. 0,0020 ha położonej w obrębie ewid. Janów Lubelski Trzeci, stanowiącej działkę nr 2128/26 – przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej;

• nieruchomości o pow. 0,0780 ha położonej w obrębie ewid. Janów Lubelski Trzeci, stanowiącej działkę nr 2128/10 – przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne;

• nieruchomości o pow. 0,0680 ha położonej w obrębie ewid. Janów Lubelski Trzeci, stanowiącej działkę nr 2128/11 – przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne;

• nieruchomości o pow. 0,0792 ha położonej w obrębie ewid. Janów Lubelski Trzeci, stanowiącej działkę nr 2128/12 – przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne;

• nieruchomości o pow. 0,1035 ha położonej w obrębie ewid. Janów Lubelski Trzeci, składającej się z działek nr 2128/15 i 2128/18 – przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne;

• nieruchomości o pow. 0,0906 ha położonej w obrębie ewid. Janów Lubelski Trzeci, składającej się z działek nr 2128/16 i 2128/19 i 2128/25 – przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne;

• nieruchomości o pow. 0,0839 ha położonej w obrębie ewid. Janów Lubelski Trzeci, stanowiącej działkę nr 2128/17 – przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Osoby, którym na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą złożyć wnioski o jej nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.

Z up. BURMISTRZA

Janowa Lubelskiego

Czesław Krzysztoń

Z-ca Burmistrza

 

Sporządziła: Iwona Wojtan

Tel. 15 87 24 316

e-mail: gospodarkagruntami@janowlubelski.pl


 

Dodano: 25 czerwca 2012 r.

Ważne do: 16 lipca 2012 r.

 


do góry  do góry

Powrót do ogłoszeń aktualnych

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl


© COPYRIGHT 2006 - 2012 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl