Powrót do ogłoszeń aktualnych


Dodano: 14 stycznia 2011 r.

Ważne do: 28 stycznia 2011 r.

Janów Lubelski, dnia 11.01.2011 r.

Znak: PG.I.7331-1-5/10

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA JANOWA LUBELSKIEGO

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, póz. 717, z późn zm. ),

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 31.12.2010 r. została wydana decyzja Nr PG.I.7331-1-5/10 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr ewid. 5401, położonej w północno – zachodniej części miasta Janowa Lubelskiego (obr. ewid. Janów Lubelski Czwarty), polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej.

W siedzibie tut. organu przy ul. Jana Zamoyskiego 59, pok. nr 22 w godzinach 8:00 – 15:00 można zapoznać się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. Natomiast doręczenie decyzji ze skutkiem prawnym dla stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.).

BURMISTRZ

Janowa Lubelskiego

Krzysztof Kołtyś

 


Dodano: 14 stycznia 2011 r.

Ważne do: 28 stycznia 2011 r.


do góry  do góry

Powrót do ogłoszeń aktualnych

 


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

 
© COPYRIGHT 2006 - 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.