Dodano: 14 grudnia 2010 r.


Komisje zostały powołane Uchwałą Nr I/3/10 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim

z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych komisji

Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

1. Kaproń Roman - Przewodniczący Komisji

2. Tomczyk Marek - Z-ca Przewodniczącego

3. Jarosz Henryk

4. Miś Eugeniusz

5. Startek Bogdan

6. Tryka Lidia

 

KOMISJA FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

 

1. Kaproń Tomasz - Przewodniczący Komisji

2. Jarosz Henryk- Z-ca Przewodniczącego

3. Grzegórski Marian

4. Janus Ewa

5. Łukasik Andrzej

6. Pawlos Roman

7. Startek Bogdan

8. Wasilewski Ryszard

 

KOMISJA GOSPODARKI KOMUNALNEJ, PRZESTRZENNEJ, GRUNTAMI, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

 

1. Grzegórski Marian - Przewodniczący Komisji

2. Łukasik Andrzej - Z-ca Przewodniczącego

3. Kaproń Tomasz

4. Pawlos Roman

5. Wronka Lech

6. Zezulińska – Sowa Iwona

 

KOMISJA OŚWIATY I KULTURY, SPORTU, SPRAW SPOŁECZNYCH I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

 

1. Wronka Lech - Przewodniczący Komisji

2. Zezulińska – Sowa Iwona - Z-ca Przewodniczącego

3. Majkowski Ryszard

4. Tomczyk Marek

5. Tryka Lidia

6. Wasilewski Ryszard

 


Aktualizowano: 14 grudnia 2010 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych

Kalendarz wystaw i imprez na 2007r.

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700

©COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl