Powrót do ogłoszeń aktualnych


Dodano: 1 lutego 2011 r.

Ważne do: 15 lutego 2011 r.

Janów Lubelski, dnia 28.01.2010 r.

Znak: PG.I.7331-1-6/10

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA JANOWA LUBELSKIEGO

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, póz. 717, z późn zm. ),

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 15.12.2010 r. została wydana decyzja Nr PG.I.7331-1-6/10 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

na terenie miasta Janowa Lubelskiego przy ul. Objazdowej, obejmującym działkę nr 3180/4, i część działek nr: 3180/5, 2758/2, 2696/3, 2700/11, 2701/5, 2704/4, 2705/4, 2708/5,

(obr. ewidencyjny Janów Lubelski Czwarty),

jako zamierzenie polegające na budowie targowiska miejskiego (dz. nr 3180/4)

wraz z budową wjazdu głównego (dz. nr 3180/5, 2758/2)

oraz parkingów dla kupujących

(dz. nr: 2696/3, 2700/11, 2701/5, 2704/4, 2705/4, 2708/5, 2758/2).

W siedzibie tut. organu przy ul. Jana Zamoyskiego 59, pok. nr 22 w godzinach 8:00 – 15:00 można zapoznać się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. Natomiast doręczenie decyzji ze skutkiem prawnym dla stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia (art. 49 k.p.a.).

Z up. BURMISTRZA

Janowa Lubelskiego

Czesław Krzysztoń

Z-ca Burmistrza

 


Dodano: 1 lutego 2011 r.

Ważne do: 15 lutego 2011 r.


do góry  do góry

Powrót do ogłoszeń aktualnych

 


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

 
© COPYRIGHT 2006 - 2011 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.