Spis telefonów w Urzędzie Miejskim

 

 

 

 

Tutaj można pobrać pliki z drukami lub formularzami potrzebnymi do złożenia w Urzędzie Miejskim. Są to druki wniosków oraz Karty Informacyjne o trybie postępowania. Formularze są przygotowane w formacie PDF i DOC do wyboru. Kliknij na ikonę, aby otworzyć dokument.

 

Jeśli chcemy ściągnąć plik, klikamy na jego ikonę prawym przyciskiem myszy, wybieramy "Zapisz element docelowy jako" ("save target as"), wskazujemy nazwę katalogu w którym chcemy zapisać plik i klikamy "Zapisz" lub klawisz Enter.

 

REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH

 

DO-01

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

(wniosek należy drukować obustronnie na jednym arkuszu)


 

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I GRUNTAMI

01

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

 

- Informacja o załącznikach do wniosku o u.w.z.

---
 

- Przykład wniosku o ustalenie warunków zabudowy

---

001

Karta informacyjna - decyzja o warunkach zabudowy

02

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

002

Karta informacyjna - decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji

03

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

003

Karta informacyjna - przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

04

Wniosek o wyrys i wypis z MPZP

004

Karta informacyjna - Wyrys i wypis z planu

05

Wniosek o wyrys i wypis ze SUiKZP

005

Karta informacyjna - Wyrys i wypis ze studium

06

Wniosek o wydanie opinii-zaświadczenia

006

Karta informacyjna - zaświadczenia i opinie

07

Wniosek o sporządzenie-zmianę MPZP

007

Karta informacyjna - Przyjmowanie wniosków o sporządzenie MPZP

08

Wniosek o zmianę przeznaczenia w SUiKZP

008

Karta informacyjna - Prowadzenie toku przy opracowaniu SUiKZP

09

Wniosek o zmianę przeznaczenia w MPZP

009

Karta informacyjna - Prowadzenie toku przy opracowaniu MPZP

10

Wniosek o nadanie lub zmianę nazwy ulicy

010

Karta informacyjna - Nadawanie lub zmiana nazw ulic

11

Wniosek o nadanie nr porządkowego nieruchomości

011

Karta informacyjna - Ustalanie numeru porządkowego nieruchomości


21

Wniosek o opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości

22

Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości

23

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

24

Wniosek o sprzedaż lokali mieszkalnych

25

Wniosek o dzierżawę gruntu do trzech lat lub powyżej trzech lat

26

Wniosek o rezygnację z umowy dzierżawy

27

Wniosek o sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz

28

Wniosek o wykonanie lub rezygnację z prawa pierwokupu

29

Wniosek o zamianę nieruchomości gruntowych

30

Wniosek o wykreślenie zadłużenia hipotecznego

31

Wniosek o zbycie gruntów przez Gminę w drodze bezprzetargowej

32

Wniosek o zbycie gruntów przez Gminę w drodze bezprzetargowej

33

Wniosek o nabywanie nieruchomości gruntowych przez Gminę

 

 Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 

41

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów

42

Wniosek o przyznanie środków finansowych z GFOŚiGW

51

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego 

051

Karta informacyjna - najem lokalu mieszkalnego

52

Wniosek - prawo wodne - ugoda

052

Karta informacyjna - prawo wodne – ugoda

63

Wniosek na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

063

Karta informacyjna do wniosku na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

64

Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego pod budowę sieci

064

Karta informacyjna do wniosku o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego pod budowę sieci

O O
65

Wniosek o wydanie decyzji na umieszczenie obiektu handlowego w pasie drogowym

065

Karta informacyjna do wniosku na umieszczenie obiektu handlowego w pasie drogowym

66

Wniosek o wydanie decyzji na włączenie do układu komunikacyjnego miasta (budowa zjazdu na posesję)

066

Karta informacyjna na włączenie do układu komunikacyjnego miasta - budowa zjazdu na posesję

67

Wniosek o udostępnienie nieruchomości komunalnej na ustawienie tablicy reklamowej

68

Wniosek o wydanie zezwolenia na przewozy krajowe

068

Karta informacyjna do wniosku na wydanie zezwolenia na przewozy krajowe

 

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych

Kalendarz wystaw i imprez na 2007r.

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji "Zalew"

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2006 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI