Dodano: 22 czerwca 2012 r.

 

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Lokalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych w Janowie Lubelskim zaprasza na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Więcej i lepiej - wsparcie organizacji pozarządowych w woj. lubelskim poprzez działalność Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. (skierowanego do przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego: pracowników, członków oraz wolontariuszy).

Zarządzanie finansami NGO

Ramowy program szkolenia:

- Podstawy prawne prowadzenia działalności w formie fundacji, stowarzyszenia.

- Typy działalności prowadzonej przez organizacje pozarządowe i podmioty sektora ekonomii społecznej.

- Różnice pomiędzy działalnością nieodpłatną, odpłatną i gospodarczą.

- Skutki prawne prowadzenia poszczególnych typów działalności.

- Warunki jakim musi odpowiadać prowadzenie działalności odpłatnej i działalności gospodarczej.

- Moment rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej i związane z tym obowiązki.

- Definicja i elementy strategii finansowej w organizacji pozarządowej.

- Źródła finansowania poszczególnych typów działalności organizacji – nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej.

- Kalkulacja przychodów i kosztów w ramach działalności organizacji.

- Planowanie budżetu a planowanie przepływów finansowych.

- Budżet roczny i budżet miesięczny.

- Ustalenie należności i zobowiązań.

- Tworzenie i realizacja budżetu finansowego w organizacji pozarządowej.

- Istota, znaczenie i funkcje rachunkowości.

- Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej.

- Obowiązki organizacji pozarządowej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie rachunkowości.

- Polityka rachunkowości w organizacjach pozarządowych. Dokumenty księgowe.

- Specyfika rachunkowości działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej w organizacji pozarządowej.

- Sprawozdawczość finansowa organizacji pozarządowych.

- Obowiązki podatkowe dla poszczególnych typów działalności podmiotów ekonomii społecznej.

Termin szkolenia: 29, 30 czerwca, 01 lipca 2012 r.

Miejsce szkolenia: ul. Zamoyskiego 52 23-300 Janów Lubelski (stara poczta) II piętro

Wykładowca: Justyna Bartosiewicz

 

W ramach organizowanych szkoleń zapewniamy BEZPŁATNIE:

- wykwalifikowanych wykładowców,

- materiały szkoleniowe (segregator, długopis, materiały przygotowane przez wykładowców),

- ubezpieczenie NNW,

- wyżywienie,

Rekrutacja:

Rekrutacja prowadzona jest w Lokalnym Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 52, tel. 15 872 52 52, 15 871 75 36, osoba do kontaktu: Maria Zielonka.

Ponadto Lokalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, osoby zainteresowane założeniem organizacji na dyżur doradcy NGO - pani Grażyny Łysiak w dniach 25-28 czerwca 2012 r., która będzie pomagać m.in.

- w przygotowywaniu wniosków w odpowiedzi na konkursy ogłaszane przez Starostwa i Gminy,

- przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań zleconych przez Gminy

- zakładaniu i rejestracji organizacji, wypełnianiu dokumentów,

- weryfikacji dokumentów statutowych organizacji pod względem zgodności z nowymi uregulowaniami prawnymi,

- rozwiązywaniu innych problemów zgłoszonych przez organizację.

Dyżur będzie pełniony od godz. 10.00 - w Lokalnym Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 52, II piętro.

Prosimy o wcześniejsze umówienie się pod nr telefonu 15 872 52 52 lub 15 871 75 36

Info: Maria Zielonka

 


Dodano: 22 czerwca 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl