Dodano: 22 czerwca 2012 r.

 

ZAWIADOMIENIE O XXIII SESJI RM

Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że XXIII sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim odbędzie się w dniu 28 czerwca 2012 r. o godz. 14:00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, odbytej 12 czerwca 2012 r.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych,

2) wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych w trybie przetargu,

3) wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu,

4) zmieniająca wieloletnia prognozę finansową Gminy Janów Lubelski na lata 2012 – 2017,

5) zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

4. Interpelacje i zapytania.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

Ewa Janus

 


Dodano: 22 czerwca 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl