Ostatnia aktualizacja: 27 sierpnia 2010 r. 23:03:05)

CO NOWEGO ?

Z KART HISTORII

PROGRAM

KONKURSY

WYSTAWY

DNI JANOWA

JANOWIACY

GALERIE


Dodano: 2 lipca 2010 r.

TO JUŻ 370 LAT”

Jubileusz 370-lecia istnienia Janowa Lubelskiego stwarza doskonałą okazję do organizowania różnego typu imprez tematycznie związanych z naszym miastem.

W Domu Nauczyciela w Janowie Lubelskim w dniu 23 czerwca 2010 roku odbyła się sesja popularno - naukowa zatytułowana „Janów i Janowiacy w kręgu polityki, gospodarki, prawa, kultury i religii”, zorganizowana przez Burmistrza Janowa Lubelskiego Krzysztofa Kołtysia oraz przez Dyrektor Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim Barbarę Nazarewicz. Wzięło w niej udział wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się min.: przedstawiciele Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego, radni gminy, prelegenci różnych wyższych uczelni, przedstawiciele mediów oraz osoby zasłużone dla miasta.

Burmistrz Janowa Lubelskiego dokonał uroczystego otwarcia sesji: powitał przybyłych gości i podziękował wszystkim za przyjęcie zaproszenia. Podkreślił, że swoją obecnością uhonorowali jubileusz 370-lecia Janowa Lubelskiego.

Uroczystą sesję poprowadzili: pani Barbara Nazarewicz oraz jej współpracownik - Piotr Widz.

Program sesji był bardzo bogaty. Jako pierwszy wygłosił swój wykład dr Piotr Rachwa z Instytutu Historii KUL w Lublinie, pt: Zaludnienie i ruch naturalny parafii Biała (Janów) w latach 1654-1915 na podstawie rejestracji metrykalnych.

Wykładowi towarzyszył pokaz slajdów. Prof. dr hab. Janusz Łosowski z Zakładu Archiwistyki UMCS w Lublinie przygotował wystąpienie, którego tematem była Kancelaria Janowa w XVIII wieku. Wykład pt. "Sukiennicy niemieccy w Opolu i w Janowie" wygłosił dr Mariusz Ausz z Zakładu Dydaktyki Historii UMCS w Lublinie. Kolejną osobą, zabierającą głos był mgr Dariusz Taźbirek, który przygotował wystąpienie Janów w czasie Powstania Listopadowego 1830 - 1831.Następnie Dominik Szulc w imieniu dr Krzysztofa Latawca z Zakładu Historii Krajów Europy Wschodniej UMCS, który nie mógł przybyć na sesję z powodu choroby, odczytał referat pt. Rosjanie w Janowie w latach 1867-1915. Prof. dr hab. n. farm. Henryk Marciszewski przedstawił uczestnikom sesji Janów II Rzeczypospolitej widziany oczami 10-letniego chłopca. Wystąpienie pt. Rola Kościoła w Janowie Lubelskim po II wojnie światowej przygotował ks. prof. dr hab. Marian Rusecki.

Kolejnym tematem prelekcji, wygłoszonej przez mgr Zbigniewa Siedlaczka - Harcmistrza ZHP i byłego komendanta Hufca ZHP w Janowie Lubelskim, było Harcerstwo Ziemi Janowskiej w latach 1916 - 1945 na tle historii ZHP. Natomiast mgr Izabela Zezulińska zabrała uczestników sesji na przestrzenną wycieczkę po Janowie Lubelskim. Za pomocą zdobytych przez nią starych fotografii pokazała różne oblicza Janowa Lubelskiego i ul. Zamoyskiego na przestrzeni XIX w.

Historię janowskich rodów na przestrzeni wieków przedstawił mgr Antoni Kulpa były dyrektor szkoły podstawowej w Białej. Jako ostatni zabrał głos mgr Zenon Baranowski, dziennikarz, regionalista, który zaprezentował Obrazki z życia międzywojennego Janowa.

Wykłady wzbudzały duże zainteresowanie słuchaczy. Każdy z uczestników miał możliwość zabrania głosu w dyskusji oraz zadawania pytań prelegentom, którzy chętnie na nie odpowiadali.

Ważnym punktem sesji było wręczenie przez Burmistrza Janowa Lubelskiego listów gratulacyjnych osobom, które dzięki swojej wieloletniej pracy na rzecz naszego miasta przyczynili się do jego rozwoju.

Jubileuszową sesję zamknął Burmistrz Janowa Lubelskiego, dziękując wszystkim przybyłym za wytrwały udział.

Organizatorzy sesji zadbali o swoich gości, przygotowali napoje oraz wyśmienity poczęstunek.

Tekst: B. Baran

Foto: R. Siemion, K. Drewniak

Dodano: 2 lipca 2010 r.


SESJA POPULARNO - NAUKOWA

„Janów, Janowiacy w dziejach Polski, w kręgu polityki,

gospodarki, prawa, kultury i religii”

23 czerwca, godz. 10:00

Dom Nauczyciela, ul. Ogrodowa 16

   PROGRAM SESJI:

10:00 - Uroczyste rozpoczęcie sesji - Krzysztof Kołtyś Burmistrz Janowa Lubelskiego.

- dr Piotr Rachwał - Instytut Historii KUL w Lublinie - Zaludnienie i ruch naturalny parafii Biała (Janów) w latach 1654-1915, na podstawie rejestracji metrykalnych.

- prof. dr hab. Janusz Łosowski - Zakład Archiwistyki UMCS w Lublinie - Kancelaria Janowa w XVIII wieku.

- dr Mariusz Ausz - Zakład Dydaktyki Historii UMCS w Lublinie - Sukiennicy niemieccy w Opolu i w Janowie.

- mgr Dariusz Taźbirek - Zakład Historii Polski XIX w. UMCS w Lublinie - Janów w czasie powstania listopadowego 1830-1831.

- dr Krzysztof Latawiec - Zakład Historii Krajów Europy Wschodniej UMCS w Lublinie - Rosjanie w Janowie w latach 1867-1915.

- Dyskusja.

12.00 - przerwa 30 min.

- prof. dr hab. n. farm. Henryk Marciszewski - Janów II Rzeczpospolitej widziany oczami 10 letniego chłopca.

- ks. prof. dr hab. Marian Rusecki - Rola Kościoła w Janowie Lubelskim po II wojnie światowej.

- mgr Zbigniew Siedlaczek - Harcmistrz ZHP, były Komendant Hufca ZHP w Janowie Lubelskim - Harcerstwo ziemi janowskiej w latach 1916- 1945 na tle historii ZHP.

- mgr Izabela Zezulińska - Janów Lubelski - Opowieść o minionym stuleciu - różne oblicza ul. Zamoyskiego na przestrzeni XIX w.

- mgr Antoni Kulpa - były dyrektor szkoły podstawowej w Białej - Historia janowskich rodów na przestrzeni wieków.

- mgr Zenon Baranowski, dziennikarz, regionalista - Obrazki z życia międzywojennego Janowa.

- Dyskusja i podsumowanie sesji.

Dodano: 22 czerwca 2010 r.


    JESTEŚMY JUŻ 370 LAT!

Rok 2010 jest dla mieszkańców Janowa Lubelskiego rokiem niecodziennego jubileuszu. Nie każda bowiem miejscowość ma w kalendarzu jedną datę, która uznawana jest za dzień jej narodzin, datę od której liczymy historię bliskiego nam miejsca. Dla nas ta data jest dobrze znana dzięki treści przywileju lokacyjnego, którego kopia dochowała się do naszych czasów. Jest nią dzień 21 lipca 1640 roku, dzień nadania praw miejskich przez Króla Władysława IV.

W dokumencie tym miasto zostało obdarowane także herbem wyobrażającym Najświętszą Pannę Maryję, zapewne na prośbę fundatorki miasta- Katarzyny z Ostrogskich Zamoyskiej, wdowy po Tomaszu Zamoyskim.

Zapraszamy więc wszystkich mieszkańców Janowa Lubelskiego do udziału w obchodach jubileuszu miasta Janowa. Chcemy, ten zacny jubileusz uczcić uroczystościami z tej okazji i wieloma wydarzeniami kulturalnymi oraz promocyjnymi.

Jubileusz ten pragniemy uhonorować: uroczystą sesją Rady Miejskiej, sympozjum naukowym, wystawami, konkursami oraz publikacjami dokumentującymi bogatą historię i dziedzictwo religijne, kulturowe, edukacyjne, społeczne i gospodarcze miasta oraz licznymi imprezami promocyjnymi.

Swoje miejsce znajdą też wydawnictwa o Janowie, albumy, książki, płyty multimedialne, prezentujące dorobek janowskiego społeczeństwa. Obchodom jubileuszu miasta będzie towarzyszyć również wydanie kalendarza okolicznościowego oraz afisza jubileuszowego, specjalna edycja kartki pocztowej, witryna w Internecie o 370-leciu, billboardy. Odbędzie się wiele cyklicznych imprez artystycznych, sportowych i rozrywkowych realizowanych w ramach stałego kalendarza imprez.

Pragniemy również uhonorować ludzi zasłużonych dla naszego miasta. Przy tej okazji ponawiamy apel o zgłaszanie Radzie Miejskiej kandydatur do tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Janów Lubelski" lub "Zasłużony dla Gminy Janów Lubelski".

Z perspektywy tej wielowiekowej tradycji chcemy pokazać i promować, współczesny Janów Lubelski, pokazując jego niepowtarzalność, zacnych mieszkańców, bogactwo przyrodnicze oraz kulturowo społeczne całej Gminy. Jednak obchody jubileuszu to przede wszystkim okazja do wspomnień, do licznych spotkań, wizyt gości z kraju i z zagranicy, z miast partnerskich, dawnych mieszkańców oraz zwiększonego ruchu turystycznego. Dlatego serdecznie zapraszamy naszych mieszkańców i rodaków do włączenia się w uroczyste obchody jubileuszowe tak, aby Jubileusz ten przyniósł wszystkim niezapomniane wrażenia.

W imieniu organizatorów

Krzysztof Kołtyś

Burmistrz Janowa Lubelskiego

Dodano: 12 marca 2010 r.


OSTATNIO DODALIŚMY:

 

6 października 2010 r.

 

- w dziale "Janowiacy" dodaliśmy sylwetkę Jana Tomasza Zamoyskiego

27 sierpnia 2010 r.

- w galerii dodaliśmy stronę D (Janowskie zaułki 2003 i Janów z lotu ptaka 2005 i 2007)

20 sierpnia 2010 r.

 

- w dziale "Janowiacy" dodaliśmy sylwetkę dr Jeremiasza Sowiakowskiego

 

2 lipca 2010 r.

 

- relacja z Dni Janowa

 - galeria

 

2 lipca 2010 r.

- relacja z sesji popularno-naukowej" Janów i Janowiacy w kręgu..."

 - galeria

 

25 czerwca 2010 r.

 

- wystawa plenerowa "Janów na starej fotografii"

 - galeria

 

22 czerwca 2010 r.

 

- program sesji popularno - naukowej "Janów i Janowiacy w kręgu polityki, gospodarki, prawa, kultury i religii"

 

16 czerwca 2010 r.

 

- w dziale "Program" zmiany terminów

- w dziale "Dni Janowa" zmiany terminów

 

26 maja 2010 r.

 

- w dziale "Janowiacy" dodaliśmy sylwetkę Władysława Beliny-Prażmowskiego

- w dziale "Janowiacy" dodaliśmy sylwetkę Roberta Bijasiewicza

 

2 maja 2010 r.

 

- uzupełnienie Kalendarium w dziale "Z kart Historii Janowa Lubelskiego" 

 

26 marca 2010 r.

 

- w galerii strona C - dodaliśmy "Walczyk Janowa"

- w dziale "zasłużeni dla Janowa" dodaliśmy sylwetkę Stanisława Kostki Zamoyskiego

 

25 marca 2010 r.

 

 - Galeria zdjęć strona C - I sesja Rady Miejskiej, 350-lecie Janowa i 200-lecie Konstytucji 3 maja

 

 

NOWOŚCI WYDAWNICZE:

 

Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim informuje, że od 23 czerwca dostępne jest w sprzedaży nowe, poprawione i uzupełnione wydanie książki „Janów Lubelski 1640-2000”. Książkę można nabyć w biurze Muzeum (ul. Ogrodowa 16, Dom Nauczyciela), księgarni Kamena P. Andrzeja Surtela oraz w Punkcie Informacji Turystycznej (Stara Poczta).

 

 

©COPYRIGHT 2010 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera oraz Google Chrome, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.