Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

Skrócony Poradnik Przedsiębiorcy

 

Janów Lubelski - Leśny Skarbiec

 

Instytucje w Unii Europejskiej

 

 

 

 Powrót do Zarządzeń


Dodano: 20 sierpnia 2007

 

UCHWAŁA Nr XI/70/07

Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim

z dnia 14 sierpnia 2007 r.

w sprawie ustanowienia tytułów: „ Honorowy Obywatel Gminy Janów Lubelski”

i „Zasłużony dla Gminy Janów Lubelski” oraz ustalenia zasad i trybu ich nadawania

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm./, Rada Miejska w Janowie Lubelskim uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Ustanawia się tytuły:

1) Honorowy Obywatel Gminy Janów Lubelski,

2) Zasłużony dla Gminy Janów Lubelski.

2. Zasady i tryb nadawania tytułów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Janowa Lubelskiego.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w lokalnej prasie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Tomczyk

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Załącznik do Uchwały w sprawie nadania tytułów - (46,4 KB)

 


Dodano: 20 sierpnia 2007

 

do góry  do góry

 Powrót do Zarządzeń

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji "Zalew"

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2006 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI