Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

Skrócony Poradnik Przedsiębiorcy

 

Janów Lubelski - Leśny Skarbiec

 

Instytucje w Unii Europejskiej

 

 

 

 

 Powrót do Zarządzeń


Dodano: 21 marca 2007 r.

 

UCHWAŁA Nr XXIX/199/05

Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim

z dnia 28 lipca 2005 roku

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Janów Lubelski

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.) oraz art. 10 ust 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.), Rada Miejska postanawia, co następuje:

 

§ 1

1. Uchwala się Program Ochrony Środowiska dla Gminy Janów Lubelski, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Częścią Programu, o którym mowa w ust. 1, jest Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Janów Lubelski.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Janowa Lubelskiego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

(-) Piotr Góra

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Janów Lubelski - (2,03 MB)

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Janów Lubelski  - (2,23 MB)


Dodano: 21 marca 2007 r.

 

do góry  do góry

 Powrót do Zarządzeń

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji "Zalew"

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2006 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI