Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

Skrócony Poradnik Przedsiębiorcy

 

Janów Lubelski - Leśny Skarbiec

 

Instytucje w Unii Europejskiej

 

 

 

 

 Powrót do Zarządzeń


Dodano: 15 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 6 /07

Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 15 stycznia 2007 roku

w sprawie Komisji Opiniującej.

W celu oceny i weryfikacji ofert organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. Nr 96, poz. 783), składanych na otwarte konkursy grantowe dotyczące realizacji zadań publicznych Gminy zarządzam, co następuje:

§ 1

Odwołuję skład Komisji Opiniującej powołany Zarządzeniem Burmistrza Janowa Lubelskiego NR 16/06 z dnia 12 kwietnia 2006 roku, a w jego miejsce powołuję następujących członków Komisji:

  1. Paweł Kusz – przewodniczący Komisji,

  2. Grażyna Orzeł – z-ca przewodniczącego,

  3. Urszula Kiszka – członek,

  4. Bożena Ćwiek – członek,

  5. Janina Skubik – członek,

  6. Tomasz Kaproń – członek,

  7. Maciej Szczecki – członek.

§2

Wprowadzam nowy Regulamin Komisji Opiniującej o treści zawartej w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarz Gminy Janów Lubelski.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2007 roku.

Burmistrz Janowa Lubelskiego

Krzysztof Kołtyś

Załączniki:

Regulamin Komisji Opiniującej - tutaj

Wyk: P. Kusz

Sprawdziła: B. Łukasik


Dodano: 15 stycznia 2007 r.

do góry  do góry

 Powrót do Zarządzeń

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji "Zalew"

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2006 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI