Aktualizacja: 20 września 2011 r.

 

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

KOMUNIKAT W SPRAWIE SPISÓW WYBORCÓW

INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OKW

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA JANOWA LUBELSKIEGO

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ


 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 64/2011

Burmistrza Janowa Lubelskiego

z dnia 19 września 2011 r.

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

wyznaczonych na dzień 9 października 2011 r.

Nr OKW

Adres obwodowej komisji wyborczej

1

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

w Janowie Lubelskim, ul. Piłsudskiego 56

L.p.

Nazwisko i Imię członka

Miejsce zamieszkania

1

2

3

1.

Golec Kamil Krzysztof

Janów Lubelski

2.

Orzeł Anna

Janów Lubelski

3.

Bieniek Justyna

Janów Lubelski

4.

Serwatka Zenon Jan

Janów Lubelski

5.

Białek Danuta

Janów Lubelski

6.

Jarosz Andrzej Kamil

Janów Lubelski

7.

Wach Anna

Janów Lubelski

8.

Dworak Teresa Maria

Janów Lubelski

9.

Kulpa Marianna Janina

Janów Lubelski

 

Nr OKW

Adres obwodowej komisji wyborczej

2

Zespół Szkół Zawodowych

w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 20

L.p.

Nazwisko i Imię członka

Miejsce zamieszkania

1

2

3

1.

Ferenc Dorota

Janów Lubelski

2.

Portka Kamila Małgorzata

Janów Lubelski

3.

Paweł Krawczyk

Janów Lubelski

4.

Tomkowski Piotr

Janów Lubelski

5.

Peret Ewa Marzena

Janów Lubelski

6.

Kamiński Mariusz

Janów Lubelski

7.

Podpora Anna Marianna

Janów Lubelski

8.

Maślana Iwona

Janów Lubelski

9.

Szkup Anna

Janów Lubelski

 

Nr OKW

Adres obwodowej komisji wyborczej

3

Liceum Ogólnokształcące

w Janowie Lubelskim, ul. Jana Pawła II 1

L.p.

Nazwisko i Imię członka

Miejsce zamieszkania

1

2

3

1.

Hyła Katarzyna

Janów Lubelski

2.

Żytko Jolanta Małgorzata

Janów Lubelski

3.

Wójcik Ewa

Janów Lubelski

4.

Paweł Jakub Placha

Janów Lubelski

5.

Teresa Łukasiewicz

Janów Lubelski

6.

Maciej Ryszard Szczecki

Janów Lubelski

7.

Stanisław Mucha

Zofianka Górna

8.

Henryk Podpora

Janów Lubelski

9.

Orzeł Grażyna

Janów Lubelski

 

Nr OKW

Adres obwodowej komisji wyborczej

4

Dom Pomocy Społecznej

w Janowie Lubelskim, ul. Wiejska 12

L.p.

Nazwisko i Imię członka

Miejsce zamieszkania

1

2

3

1.

Momot Jolanta

Janów Lubelski

2.

Orzeł Adam Bolesław

Janów Lubelski

3.

Tryka Paweł

Janów Lubelski

4.

Chmura Rafał

Janów Lubelski

5.

Biernat Przemysław Bogumił

Janów Lubelski

6.

Łukasik Andrzej

Biała Pierwsza

7.

Pizoń Michał

Janów Lubelski

8.

Sawicka Iwona

Janów Lubelski

9.

Łukasik Stanisław

Janów Lubelski

 

Nr OKW

Adres obwodowej komisji wyborczej

5

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 37

L.p.

Nazwisko i Imię członka

Miejsce zamieszkania

1

2

3

1.

WolanMagdalena Dominika

Janów Lubelski

2.

Radzik Agata Krystyna

Janów Lubelski

3.

Brzozowski Marcin Wit

Janów Lubelski

4.

Rybka Maria

Janów Lubelski

5.

Kubina Monika Agnieszka

Janów Lubelski

6.

Juśko Wiesława

Biała Pierwsza

7.

Mucha Zbigniew Jan

Zofianka Górna

8.

Dworak Sławomir

Janów Lubelski

9.

Orzeł Andrzej

Janów Lubelski

 

Nr OKW

Adres obwodowej komisji wyborczej

6

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Janowie Lubelskim, ul. Boh. Porytowego Wzg. 23

L.p.

Nazwisko i Imię członka

Miejsce zamieszkania

1

2

3

1.

Pachuta Marta

Janów Lubelski

2.

Kurzyna Katarzyna

Janów Lubelski

3.

Sulowska Paulina

Janów Lubelski

4.

Placha Przemysław Łukasz

Janów Lubelski

5.

Zielińska Diana Magdalena

Janów Lubelski

6.

Tyra Janina

Biała Pierwsza

7.

Mucha Marzena

Biała Druga

8.

Martyna Iwona Barbara

Pikule

9.

Kolasa Magdalena

Janów Lubelski

 

Nr OKW

Adres obwodowej komisji wyborczej

7

Zespół Szkół w Białej Drugiej

L.p.

Nazwisko i Imię członka

Miejsce zamieszkania

1

2

3

1.

Hyła Bernarda

Janów Lubelski

2.

Jonak Luiza Magdalena

Ruda

3.

Skubik Małgorzata Maria

Janów Lubelski

4.

Beksiak Jadwiga

Biała Druga

5.

Wicińska Elżbieta

Janów Lubelski

6.

Zielonka Piotr

Janów Lubelski

7.

Skakuj Marcin Bartłomiej

Janów Lubelski

8.

Gumienik Agnieszka

Biała Druga

9.

Flis Michał

Biała Druga

 

Nr OKW

Adres obwodowej komisji wyborczej

8

Szkoła Podstawowa

w Łążku Ordynackim

L.p.

Nazwisko i Imię członka

Miejsce zamieszkania

1

2

3

1.

Startek Katarzyna

Łążek Ordynacki

2.

Pianowska Siluk Kinga Janina

Janów Lubelski

3.

Krawczyk Katarzyna

Janów Lubelski

4.

Spyt Monika

Ruda

5.

Światek Radosław Piotr

Janów Lubelski

6.

Pituch Teresa Stanisława

Zofianka Górna

7.

Strzęciwilk Justyna

Łążek Ordynacki

8.

Czerniak Grzegorz

Janów Lubelski

9.

Pałka Bożena

Łążek Ordynacki

 

Nr OKW

Adres obwodowej komisji wyborczej

9

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Momotach Górnych

L.p.

Nazwisko i Imię członka

Miejsce zamieszkania

1

2

3

1.

Flis Marek

Ujście

2.

Szostek Agnieszka

Janów Lubelski

3.

Kiszka Jolanta

Momoty Górne

4.

Kukasiewicz Krystyna

Janów Lubelski

5.

Startek Jan

Janów Lubelski

6.

Sokal Arkadiusz Grzegorz

Momoty Górne

7.

Krzos Adam Jan

Zofianka Górna

8.

Korczak Marta Katarzyna

Janów Lubelski

9.

Spóz Agata Agnieszka

Janów Lubelski

 

Nr OKW

Adres obwodowej komisji wyborczej

10

Samodzielny Publiczny Zespół

Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 149

L.p.

Nazwisko i Imię członka

Miejsce zamieszkania

1

2

3

1.

Woszczyński Przemysław

Janów Lubelski

2.

Bieniek Artur Marek

Janów Lubelski

3.

Łosek Danuta Maria

Janów Lubelski

4.

Czaja Jan Andrzej

Janów Lubelski

5.

Skakuj Janina

Janów Lubelski

6.

Jaworska Gumienik Joanna

Janów Lubelski

7.

Łukasik Stanisław

Janów Lubelski

 

Nr OKW

Adres obwodowej komisji wyborczej

11

Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 77

L.p.

Nazwisko i Imię członka

Miejsce zamieszkania

1

2

3

1.

Bańka Jadwiga

Janów Lubelski

2.

Brzozowska Małgorzata Irena

Janów Lubelski

3.

Albiniak Halina

Janów Lubelski

4.

Wasilewska Małgorzata

Janów Lubelski

5.

Pizoń Agnieszka

Janów Lubelski

6.

Krawczyk Bogusława Marta

Janów Lubelski

7.

Butryn Robert

Janów Lubelski

 

Dodano: 20 września 2011 r.


KOMUNIKAT W SPRAWIE SPISÓW WYBORCÓW

Urząd Miejski w Janowie Lubelskim informuje, że spisy wyborców dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP są udostępnione do wglądu w Referacie Spraw Społecznych i Obywatelskich pokój nr 6 w dniach od 19 września do 3 października 2011 r.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie. Godziny przyjęć wyborców: od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00.

Dodano: 19 września 2011 r.


 

INFORMACJA

o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

do Sejmu RP i do Senatu RP,

zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów odbywa się w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim pokój nr 5 codziennie w godzinach pracy Urzędu – w terminie do dnia 16 września 2011r.

Uprawnieni do zgłaszania są wyłącznie pełnomocnicy lub osoby upoważnione przez pełnomocników komitetów wyborczych, których listy kandydatów na posłów zarejestrowano na obszarze okręgu wyborczego nr 6, lub kandydata na senatora zarejestrowano na obszarze okręgu wyborczego nr 15.

Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię (kopię uwierzytelnia pracownik urzędu po okazaniu oryginału upoważnienia).

Szczegółowe informacje zawarte są w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie powoływania Obwodowych Komisji Wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP, oraz do Parlamentu Europejskiego w RP. Uchwała oraz druki zgłoszeń dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl  oraz w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim (pokój nr 5), lub TUTAJ  (PDF 239 KB)

Urzędnik Wyborczy

Paweł Kusz

Dodano: 14 września 2011 r.


 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Janowa Lubelskiego

z dnia 9 września 2011 r.

Na podstawie art.16 § 1, art. 61a § 1 i art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 – Kodeks wyborczy, (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej Janowa Lubelskiego Nr XLV/311/10 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, oraz Uchwały Nr X/52/11 z dn. 2 września  2011 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania podaję do publicznej wiadomości informacje o numerach i granicach obwodów głosowania, oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Numer

obwodu

głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba

Obwodowej

Komisji Wyborczej

1

Janów Lubelski ( Stare Miasto):

ul. 3 Maja, 14 Czerwca, Armii Krajowej, Bialska, Cicha, Kilińskiego, Kołłątaja, Krótka, Krzywa, Księdza Skorupki (od Bialskiej do Sienkiewicza), Niecała, Piłsudskiego, Podlipie, Poprzeczna, Prosta, Rybna, Rynek, Spadowa, Spokojna, Stokowa, Sukiennicza, Szewska, Świerdzowa (od Nr 1 do Wałowej), Ulanowska, Wałowa, Wesoła, Zamoyskiego ( od Nr 1 do skrzyżowania z Wałową).

 

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży

Pożarnej

w Janowie Lubelskim

ul. Piłsudskiego 56

tel. 872-50-24

2

Janów Lubelski: ul. 8 Września, Jana Pawła II (domy prywatne i bloki ), Ogrodowa.

Zespól Szkół

Zawodowych

w Janowie Lubelskim

ul. Ogrodowa 20

tel. 872-40-16

3

Janów Lubelski (Os.Wschód): ul. Azaliowa, Bławatkowa, Bratkowa, Brzozowa, Daliowa, Dr Sowiakowskiego, Fiołkowa, Generała Maczka, Hiacyntowa, Irysowa, Jaśminowa, Kaktusowa, Kamienna, Kasztanowa, Klonowa, Konwaliowa, Krokusowa, Liliowa, Makowa, Mieczykowa, Ojca Jana, Przyborowie, Różana, Rumiankowa, Rydza Śmigłego, Sasankowa, Storczykowa, Szarotkowa, Tulipanowa, Wrzosowa, Zamoyskiego (bloki), Sołectwa: Szklarnia, Zofianka Górna, Zofianka Górna, ul. Brzozowa, Przyborowie, Wojska Polskiego.

 

Liceum Ogólnokształcące

w Janowie Lubelskim

ul. Jana Pawła II nr1

tel. 872-03-56

4

Janów Lubelski: ul. Kochanowskiego, Konopnickiej, Ks. Skorupki ( od Sienkiewicza do Zamoyskiego), Sienkiewicza, Szkolna, Wiejska (domy prywatne i bloki), Zamoyskiego (od Wałowej do końca bez bloków).

KOMISJA WYTYPOWANA DO GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

Dom Pomocy

Społecznej

w Janowie Lubelskim

ul. Wiejska 12

tel. 872-01-94

 

Lokal dostosowany

dla potrzeb osób

niepełnosprawnych

5

Janów Lubelski (Zaolszynie): uL Fredry, Generała Andersa, Generała Sikorskiego, Kościuszki, Lelewela Borelowskiego, Lubelska, Narutowicza, Okopowa, Piaskowa, Polna, Płk. Lechnickiego, Rolna, Sowy Visa, Szymanowskiego, Targowa, Traugutta, Zakątna, Sołectwa: Borownica, Borownica (z ulicami), Borownica-Laski, Cegielnia, Gierłachy, Jonaki, Kopce, Pikule, Ruda : ul. Sowy Visa, Targowa, Ulanowska.

 

Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie

w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 37

tel. 872-33-45

 

Lokal dostosowany

dla potrzeb osób

niepełnosprawnych

 

6

Janów Lubelski ( Południe, Obrówka): ul. 11 Listopada, Akacjowa, Bohaterów Porytowego Wzgórza, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Generała Bema, Jarzębinowa, Jaworowa, Jodłowa, Kardynała Wyszyńskiego, Kopernika, Korczaka, Leśna, Łąkowa, Mączyńskiej, Mickiewicza, Modrzewiowa, Objazdowa, Ochotników Węgierskich, Partyzantów, Prusa, Reja, Reymonta, Słowackiego, Sosnowa, Świerdzowa (od Wałowej do końca), Świerkowa, Turystyczna, Wierzbowa, Wojska Polskiego.

 

Ośrodek

Pomocy Społecznej

w Janowie Lubelskim

ul. Boh. Porytowego Wzgórza 23

tel. 15 872 46 76

 

Lokal dostosowany

dla potrzeb osób

niepełnosprawnych

 

7

Biała sołectwa: Biała Druga, Biała Pierwsza, Biała Pierwsza-Laski

Zespół Szkół

w Białej Drugiej

tel. 872-01-54

 

8

Łążek Ordynacki sołectwa: Łążek Garncarski, Łażek Ordynacki, Łążek Ordynacki-Kąty, Łążek Ordynacki-Przymiarki.

Szkoła Podstawowa

w Łążku Ordynackim

tel. 872-67-24

 

Zespół Szkół

w Białej Drugiej

tel. 872-01-54

9

Momoty Górne sołectwa: Kiszki, Momoty Dolne, Momoty Górne, Szewce, Ujście.

Szkoła Podstawowa

w Momotach Górnych

tel. 872-61-01

 

Lokal dostosowany

dla potrzeb osób

niepełnosprawnych

 

10

Obwód wyborczy – odrębny - „Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim",
ul. Zamoyskiego 149

Samodzielny

Publiczny Zespół

ZOZ

w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 149

tel. 872-46-11

11

Obwód wyborczy - odrębny - „Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Janowie Lubelskim",
ul. Zamoyskiego 77

Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy S.C.

w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 77

tel. 872-43-48

 

 

Lokale wyborcze czynne będą w dniu wyborów Sejmu RP  i Senatu RP w godzinach od 7:00 do 21:00.

Wyborca niepełnosprawny może głosować korespondencyjnie, do głosowania korespondencyjnego wytypowano Komisję Obwodową Nr 4.

Burmistrz

Janowa Lubelskiego

/-/ Krzysztof Kołtyś

Dodano: 9 września 2011 r.


 

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.) w tym wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

- całkowitej niezdolności do pracy ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

- orzeczenie o zaliczeniu do I i II grupy inwalidów,

- o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, w którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania powinien być zgłoszony do dnia 19 września 2011 r. w pokoju Nr 6 Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, tel. 15 87 24 309, e-mail: ewidencjaludnosci@janowlubelski.pl

Zgłoszenie, o którym mowa powyżej Może być dokonane ustnie, pisemnie, faxem bądź w formie elektronicznej.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- nazwisko i imię,

- imię ojca,

- datę urodzenia,

- numer ewidencyjny PESEL,

- adres stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy,

- do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania wraz z pakietem nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braill'a.

Wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego.

 

Dodano: 9 września 2011 r.

 


 .

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Do 29 września 2011 r. należy składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Uprawnieni do złożenia wniosku są: wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat.

Pełnomocnikiem może być: tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosownia. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby. Wyjątek: pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa, a także mężowie zaufania zgłaszani przez komitety, jak również kandydaci w wyborach.

Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie Burmistrzowi lub osobie przez niego upoważnionej najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej.

Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania można otrzymać

w Urzędzie Miejskim p. nr 6, tel. 15 87 24 309, e-mail: ewidencjaludnosci@janowlubelski.pl


Dodano: 9 września 2011 r.

 


Wyciąg

OBWIESZCZENIE

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 8 sierpnia 2011 r.

o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 

Na podstawie art. 202 § 3 i art. 261 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. 1)) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców informację o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.:

 

Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie

 

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Okręg wyborczy nr 6 – część województwa lubelskiego obejmująca obszary powiatów:

janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, rycki, świdnicki

oraz miasta na prawach powiatu:

Lublin.

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 15.

 

Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Okręg wyborczy nr 14 – część województwa lubelskiego obejmująca obszary powiatów:

lubartowski, łukowski, opolski, puławski, rycki.

Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Okręg wyborczy nr 15 – część województwa lubelskiego obejmująca obszary powiatów:

janowski, kraśnicki, lubelski, łęczyński, świdnicki.

Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Okręg wyborczy nr 16 – część województwa lubelskiego obejmująca obszar miasta na prawach powiatu:

Lublin.

Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

 

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Lublinie przy ul. Spokojnej 9b.

Przewodniczący

Państwowej Komisji Wyborczej

Stefan J. Jaworski


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134,

poz. 777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.

 


Dodano: 24 sierpnia 2011 r.

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.