Powrót do ogłoszeń aktualnych


Dodano: 26 maja 2010 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:

 

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80 poz.721 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej:

„Rozbudowa drogi krajowej nr 19 w Janowie Lubelskim

na odcinkach od km 387+190 do km 387+210 i od km 388+080 do km 388+140."

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:

a) budowę przepustu o średnicy 1,0m pod drogą krajową Nr 19, ul. Ulanowska w km 387+200;

b) budowę przepustu o średnicy 1,0m pod ulicą Turystyczną, w rejonie skrzyżowania z drogą krajową, w km 388+115;

c) budowę rowu trawiastego po południowo-zachodniej stronie ul. Turystycznej (droga powiatowa Nr 2833L) na odcinku od drogi, krajowej Nr 19 do istniejącego rowu melioracyjnego.

Inwestycja dotyczy działek:

(działka w nawiasie oznacza działkę po podziale, przejmowaną przez Skarb Państwa)

 

Obręb: 5 - Janów Lubelski Trzeci, gmina :Janów Lubelski, Powiat: janowski
33 (33/1) 34/1 (34/2) 35/1 (35/2) 36 (36/1)
37/1 38/1 39/1 (39/2) 40 (40/1)
41 (41/1) 1491/2 (1494/5) 2120/2 (2120/3)   
1786/2 - droga krajowa nr 19      

 

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Spokojnej 4, II piętro, pokój nr 210, telefon 0-81 74 24 425, w godzinach pracy Urzędu, udzielane będą informacje dotyczące przedmiotowej inwestycji.

Wojewoda Lubelski

Genowefo Tokarska


Dodano: 26 maja 2010 r.


do góry  do góry

Powrót do ogłoszeń aktualnych

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2006 - 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI