Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

Skrócony Poradnik Przedsiębiorcy

 

Janów Lubelski - Leśny Skarbiec

 

Instytucje w Unii Europejskiej

 

Powrót do ogłoszeń aktualnych


Dodano: 22 października 2009 r.

Janów Lubelski, 2009.10.22

Znak: PG.I.7331-1-3/09

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA JANOWA LUBELSKIEGO

 

Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, póz. 717, z późn zm. ) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, póz. 1227 z późn. zm.)

informuję strony postępowania oraz ogół społeczeństwa

poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej,

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,

- w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

że w dniu 22.10.2009 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr PG.I.7331-1-3/09 dla zamierzenia polegającego na

BUDOWIE PARKU REKREACYJNEGO

WRAZ Z PODSTAWOWĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNO - KOMUNIKACYJNĄ

NAD ZALEWEM W JANOWIE LUBELSKIM,

na terenie działek położonych w południowej części miasta Janowa Lubelskiego w obrębach ewidencyjnych:

- Janów Lubelski III, numery ewidencyjne działek: 2120/3, 2120/4, 124/5, 613/3, 665/1, 660/3, 2117/2, 2117/3, 614/1, 993/1, 992/1, 990/4, 989/4, 2127/4, 2095/1, 1093/1, 2092/1, 1114/2, 1063/1, 1337/1, 1494/4, 2106, 2102, 763/1, 2105/1, 2105/2, 2119, 1494/3, 1494/2, 142/6, 124/3, 2126, 2117/1, 2109/11, 2112, 2113, 2114/5, 2111/1, 2127/1, 1082/3, 990/3, 2127/3, 2114/1, 2120/1,

- Janów Lubelski IV, numery ewidencyjny działek: 1734/2, 3108,

która to decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W siedzibie tut. organu przy ul. Jana Zamoyskiego, pok. nr 22 można się zapoznać z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. Natomiast doręczenie decyzji ze skutkiem prawnym dla stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez dwa pierwsze z wymienionych wyżej sposobów (art. 49 k.p.a.).

 

 


Dodano: 22 października 2009 r.

 


do góry  do góry

Powrót do ogłoszeń aktualnych

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji "Zalew"

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2006 - 2008 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI