PUNKTY PRZEDSZKOLNE: BIAŁA  MOMOTY  ŁĄŻEK

 

OGŁOSZENIA

 

 

Punkty Przedszkolne w Białej, Momotach Górnych i Łążku Ordynackim zrealizowane są w ramach projektu „Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka w gminach Janów Lubelski i Potok Wielki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Wsparcie w ramach realizowanego projektu obejmuje m.in. następujące elementy:

1. Edukacja przedszkolna obejmująca:

• Zajęcia dydaktyczne w wymiarze co najmniej 20 godzin tygodniowo.

• Zajęcia z logopedą: 4 godziny w miesiącu.

• Opieka psychologa: kwartalna wizyta.

2. Konsultacje metodyczne dla nauczycieli.

3. Promocja idei wczesnej edukacji w środowisku lokalnym.

Uczestnikami projektu mogą zostać dzieci w wieku 3-5 lat mieszkające w miejscowościach na terenach wiejskich gmin Janów Lubelski i Potok Wielki, w których nie ma przedszkoli.

Udział w zajęciach umożliwi dzieciom pełniejszy rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny oraz lepsze przygotowanie do szkoły. Oprócz zajęć przedszkolnych, dzieci będą objęte edukacją logopedyczną oraz opieką psychologa.

Zgłoszenia do punktów przyjmowane są w sekretariatach szkół.

Pierwszeństwo w przyjmowaniu do Punktów Przedszkolnych mają:

• Dzieci 5-letnie.

• Dzieci z rodzin korzystających z opieki społecznej.

• Rodzeństwa.

• Dzieci niepełnosprawne.

• Dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, a także dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

• Pozostałe dzieci mieszkające na terenach wiejskich gminy Janów Lubelski.

Do projektu w wyniku procesu rekrutacji zostanie zakwalifikowanych 180 dzieci spełniających powyższe warunki: 100 dzieci we wrześniu 2010, 40 dzieci we wrześniu 2011, 40 dzieci we wrześniu 2012.