Powrót do strony głównej

Poprzedni miesiąc LISTOPAD 2011

STYCZEŃ 2011

Najnowsze wpisy u góry


Aktualizacja: 30 grudnia 2011 r.

BANKOWE KARPIE DLA „BARKI"

Działający od niedawna w Janowie Lubelskim Bank BGŻ objął swą opieką janowski Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II „Barka", udzielając wsparcia działającemu przy i na rzecz „Barki" Stowarzyszeniu Przyjaciół DPS „Nasz Dom".

Poprzez to stowarzyszenie do mieszkańców DPS trafią ufundowane przez bank wigilijne karpie. Dyrektor janowskiej placówki BGŻ Robert Stępak zapewnia, że na pewno nie jest to ostatnia forma wsparcia, jaką udzieli BGŻ swoim podopiecznym.

Taka inicjatywa przychodzi w sama porę, jako że nadeszły trudne czasy dla instytucji opieki społecznej, z utrzymaniem których nie zawsze dostatecznie sprawnie radzą sobie mniej zasobne w środki finansowe samorządy. Janowska „Barka" funkcjonuje od 1950 roku. Choć jest - jak większość DPS-ów w naszym regionie - jednostką budżetową powiatu, ma charakter ponadlokalny, może przyjmować chętnych mieszkańców z dowolnego regionu kraju. Dysponuje obecnie 180 miejscami dla kobiet i mężczyzn, przeznaczony jest dla osób przewlekle chorych, w podeszłym wieku, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz przewlekle chorych psychicznie. Dom rozlokowany jest w siedmiu jednopiętrowych budynkach na posesji o powierzchni ponad 2 hektarów. Mieszkańcy umieszczani są w poszczególnych pawilonach w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

„Barka" ma 92 pokoje (31 jednoosobowych, w tym 13 z łazienkami, 33 dwuosobowych oraz 28 trzyosobowych). W każdym budynku mieszkalnym znajduje się gabinet zabiegowy, jadalnia, kuchnia podręczna oraz pokoje dziennego pobytu. Wszystkie budynki wolne są od barier architektonicznych i otoczone alejkami spacerowymi, których ozdobą i urozmaiceniem jest fontanna. Na terenie DPS znajdują się: kaplica, świetlica, gabinet psychologa, pomieszczenia do fizykoterapii, kinezyterapii i terapii zajęciowej. Dom posiada własną kuchnię, pralnię i kotłownię gazową. Dla jego mieszkańców organizowane są różnorodne zajęcia, np. w ramach warsztatu terapii zajęciowej, mogą oni także korzystać z turnusów rehabilitacyjnych i wycieczek.
To, że bank zdecydował się objąć opieką i patronatem „Barkę", jest z jednej strony symboliczne, a z drugiej - ważne z czysto ekonomicznego punktu widzenia. Obecnie koszt zamieszkania w janowskim . DPS wynosi niespełna 2 tys. zł miesięcznie, co oznacza, że dla znacznej grupy osób potrzebujących ta instytucja staje się niedostępna. Niewiele osób dysponuje emeryturami w wysokości pozwalającej na finansowanie pobytu w DPS, a ich rodziny nie zawsze są w stanie (lub chcą) dopłacać. Samorządy, które winny dotować pobyt swoich mieszkańców w DPS-ach, coraz częściej się od tego uchylają, bo też nie mają na to pieniędzy. Pomoc choćby W pozyskiwaniu zaopatrzenia dla domu pomocy społecznej jest w tej sytuacji wprost bezcenna.

(r)

Tygodnik Nadwiślański, 22 grudnia 2011 r.


Dodano: 30 grudnia 2011 r.

do góry


 

URZĄD PO LIFTINGU

Ok 180 tys. zł kosztował remont Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim. Odnowiona została elewacja budynku z 1933 roku. Na piątek zaplanowano montaż mebli.

- Remont rozpoczął się jeszcze w ubiegłym roku. Meble wymienimy tylko w części pomieszczeń, w Centrum Aktywizacji Zawodowej. Pieniądze nie mogły być przeznaczone na aktywizację bezrobotnych, ponieważ są to środki celowe, które należy wykorzystać jedynie na adaptację budynku - mówi Tomasz Kaproń, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim.

(AA)

Dziennik Wschodni, 21 grudnia 2011 r.

 


Dodano: 30 grudnia 2011 r.

do góry


 

INWESTYCYJNY PRZEKŁADANIEC

Do władz. samorządowych zgłosił się inwestor - młoda, działająca dopiero od 2008 roku firma HC Concept z Zamościa szukająca miejsca pod budowę elektrociepłowni wytwarzającej ciepło i energię ze spalania biomasy.

Zamojska firma, zajmująca się produkcją i sprzedażą biomasy przede wszystkim pochodzenia leśnego, współpracuje z poznańską firmą Gros-Pol, która od 1999 roku specjalizuje się w budowie elektrociepłowni na biopaliwo. Obydwie firmy są zainteresowane połączeniem swoich wysiłków i stworzeniem wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Wcześniej zamierzają zdiagnozować potrzeby lokalnego rynku i określić popyt na bioenergię, głównie w obrębie strefy inwestycyjnej Borownica, gdzie mogłaby powstać bio-elektrociepłownia. W tej strefie już powstaje zakład przerobu owoców i warzyw lubelskiej firmy VF Concept, a na wiosnę wreszcie ruszy budowa przetwórni pasz (w której notabene produktem odpadowym będzie także biomasa).

Poznańska spółka „Piast" miała zrealizować tę inwestycję znacznie wcześniej, ale sprawa skomplikowała się w wyniku śmierci głównego udziałowca firmy i długotrwałej procedury spadkowej. Jak już jednak w Janowie wiadomo, w listopadzie spółka złożyła deklarację, iż nie zamierza rezygnować ze swej strategicznej inwestycji w Janowie Lubelskim. Oznacza to zatem, iż w obrębie strefy inwestycyjnej w Borownicy powstanie w ciągu kilkunastu miesięcy dwóch znaczących konsumentów energii, jeśli nie liczyć już istniejących po sąsiedzku zakładów metalowych Caterpillara i Komas Oy. Stąd zainteresowanie tą lokalizacją ze strony potencjalnego inwestora branży bioenergetycznej wydaje się zrozumiałe. Nie jest jednak wykluczone, że w grę wchodzić będzie też inna lokalizacja.

Przedstawiciele zamojskiej firmy zorganizowali 17 listopada w Janowie spotkanie informacyjne, na którym rozwiali wątpliwości odnoszące się do wpływu tej inwestycji na środowisko naturalne regionu janowskiego oraz roztoczyli wizję korzyści dla miasta i regionu. Zapewnili, iż firma zamierza wykorzystać najnowocześniejszą technologię, która już została nagrodzona światową nagrodą Energy Globe Awards. Chcieliśmy dowiedzieć się więcej o tej firmie i o jej technologicznych osiągnięciach. Niestety, choć w różnych katalogach firma prezentuje się jako prowadząca nawet działalność międzynarodową, wyszukiwarki internetowe słabły przy próbie odnalezienia w wirtualnej przestrzeni tej firmy, a kiedy już udawało się im ustalić adres strony internetowej spółki Gros-Pol, przenosiły nas z uporem maniaka na stronę firmy zajmującej się wyłącznie... sprzedażą foteli biurowych.

Nie wyciągamy z tego zbyt daleko idących wniosków, ani nie przypisujemy potencjalnemu inwestorowi niejasnych intencji. Bo faktem jest, iż nie brak argumentów przemawiających za tym, aby w janowskiej strefie gospodarczej powstał zakład tego typu. Oprócz tego, że stworzyłby szansę na poprawę zaopatrzenia miasta w energię elektryczną oraz ciepło (co rodzi nadzieję na eliminację choćby części uciążliwych palenisk węglowych), daje nadzieję na czysto gospodarcze korzyści w postaci około 20 nowych miejsc pracy w samym zakładzie oraz ożywienia koniunktury w okolicznych gospodarstwach rolnych, mogących stać się dostawcami komponentów do wytwarzania biomasy.

(r)

Tygodnik Nadwiślański, 8 grudnia 2011 r.

 


Dodano: 12 grudnia 2011 r.

do góry


 

MIASTO KUPI TEREN WOKÓŁ DWORCA PKS

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Janowa Lubelskiego zapadła decyzja o zakupie terenu dworca, którego właścicielem jest PKS Stalowa Wola. Ogłoszono już dwa przetargi, lecz nikt do nich nie przystąpił. PKS chciał za tę nieruchomość 1,6 mln zł, ale miastu udało się wynegocjować jej zakup za 800 tys. zł.

W przyszłym roku burmistrz Janowa Lubelskiego ogłosi konkurs architektoniczny na docelowe zagospodarowanie tej części miasta. Kilka lat temu przeprowadzono już rewitalizację Rynku Starego Miasta. Do zagospodarowania pozostał liczący 42 ary teren wokół dworca.
PKS Stalowe. Wola na terenie Janowa ma jeszcze inne nieruchomości. Obecnie trwa podział geodezyjny działek i niedługo będą one przeznaczone do sprzedaży na cele inwestycyjne.

Andrzej Wojtan

Polska Kurier Lubelski, 9 grudnia 2011 r.


Dodano: 12 grudnia 2011 r.

do góry


 

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE POETYCKIM

Janowski Ośrodek Kultury oraz Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim zapraszają do udziału w konkursie poetyckim. Adresowany jest on do osób dorosłych i młodzieży od 15 roku życia, których pasją jest twórczość poetycka. W konkursie mogą wziąć udział poeci niezrzeszeni oraz debiutanci z powiatu janowskiego. Tematyka wierszy jest dowolna. Do konkursu można zgłosić tylko jeden utwór nigdzie niepublikowany i wcześniej nienagradzany. Prace konkursowe należy przesłać do JOK do 12 grudnia.

Andrzej Wojtan

Polska Kurier Lubelski, 9 grudnia 2011 r.

 


Dodano: 12 grudnia 2011 r.

do góry


 

KUPIĄ DWORZEC

25 listopada radni podjęli uchwałę wyrażającą zgodę na sfinalizowanie transakcji pomiędzy gminą Janów Lubelski, a PKS Stalowa Wola.

Jej przedmiotem jest nabycie od PKS w Stalowej Woli prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynku. Chodzi o nieruchomość, jaką w części Rynku zajmuje dworzec autobusowy. Do podpisania umowy dojdzie najprawdopodobniej jeszcze w tym roku.

Wynegocjowana cena, 800 tys. zł, jest najniższą z możliwych, jaką mogła zaoferować strona stalowowolska, stosując dopuszczalny przez prawo upust od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę.

Sprzedaż dworca nie jest bynajmniej końcem przygody Stalowej Woli z jej „koloniami" w Janowie. Własnością PKS nadal pozostają zabudowane nieruchomości, na których znajdują się obiekty techniczne placówki PKS w Janowie. Obecnie nieruchomości te są geodezyjnie dzielone na mniejsze działki i wkrótce staną się przedmiotem oferty handlowej PKS skierowanej do tych, którzy będą zainteresowani inwestowaniem w Janowie Lubelskim.

(r)

Tygodnik Nadwiślański, 1 grudnia 2011 r.

 


Dodano: 6 grudnia 2011 r.

do góry


 

MILION NA „ZOOM”!

Ponad milion złotych kosztować będzie projekt „Zoom Natury - promocja zrównoważonego rozwoju ziemi janowskiej", związany z budowanym od wiosny nad janowskim zalewem kompleksem rekreacyjno-edukacyjnym.

- Zakładamy wykreowanie zintegrowanego produktu markowego gminy skupionego wokół tworzonej infrastruktury parku rekreacji, stworzenie efektywnego systemu i narzędzi promowania możliwości inwestycyjnych oraz atrakcji turystycznych - informuje Katarzyna Dzadz z punktu obsługi inwestora w referacie promocji i rozwoju janowskiego ratusza.

Milion złotych ma zostać wydany zatem na to, aby zachęcić gestorów branży turystycznej i okołoturystycznej, a także mieszkańców gminy, do inwestowania w janowską bazę turystyczną, kt6ra będzie w przyszłości obsługiwać turystów, jakich ściągnie do miasta „Zoom Natury". Jednym z celów jest też promowanie imprez turystycznych, z których Janów jest znany w regionie, takich jak „Leśny Skarbiec" oraz „Gryczaki".

Projekt zostanie dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Lubelskiego kwotą blisko 900 tysięcy złotych.

(r)

Tygodnik Nadwiślański, 1 grudnia 2011 r.


Dodano: 6 grudnia 2011 r.

do góry


 

SPOSÓB NA KRYZYS

Gmina rozstrzygnęła pierwszy przetarg skonsolidowany na dostawę energii elektrycznej dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

W przetargu zmierzyły się dwie firmy. Wygrał PGE, obecny dostawca energii dla instytucji gminnych. Pozornie nic się nie zmieniło. - Okazało się jednak, że mamy dzięki temu zagwarantowane w roku 2012 dostawy energii w cenach o ok. 12-13 proc. niższych od obecnie obowiązujących — cieszy się Krzysztof Kołtyś, burmistrz Janowa Lubelskiego. - i to pomimo już awizowanych podwyżek cen energii w nowym roku! To się przekłada na oczywistą oszczędność co najmniej 150-200 tys. zł w budżecie miasta.

Doświadczenia tegoroczne już motywują gospodarzy miasta do eskalacji podobnych, blokujących dyktat dostawców energii, działań w przyszłości. - Podobny przetarg przygotowuje też powiat, który ma takich znaczących konsumentów energii, jak szpital czy szkoły zawodowe. Myślę, że w przyszłym roku przetarg możemy ogłosić wspólnie, to znaczy gmina, powiat oraz gminy naszego powiatu. Polski system prawny dopuszcza takie działania, więc czemu nie mielibyśmy w tych ciężkich dla samorządu czasach bronić się w sytuacji zagrożenia dla stabilności naszych budżetów — mówi K. Kołtyś. Zapewnia, że Janów Lubelski zrobi wszystko, aby nie dać się wciągnąć w pułapkę zadłużenia. Obecnie gmina jest zadłużona poniżej 50 proc. swego budżetu

(r)

Tygodnik Nadwiślański, 1 grudnia 2011 r.


Dodano: 6 grudnia 2011 r.

do góry


 

Poprzedni miesiąc LISTOPAD 2011

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych

Kalendarz wystaw i imprez na 2007r.

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl