Powrót do strony głównej

Poprzedni miesiąc KWIECIEŃ 2011

CZERWIEC 2011

Najnowsze wpisy u góry


Aktualizacja: 12 maja 2011 r.

 

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI

W Janowie główna, religijna część uroczystości święta Konstytucji 3 maja odbyła się w tutejszym Sanktuarium pw. św. Jana Chrzciciela, gdzie na porannej mszy świętej w intencji ojczyzny spotkali się przedstawiciele władz samorządowych, janowskich szkół i instytucji publicznych. Po nabożeństwie procesja uczestników uroczystości przeszła do śródmiejskiego parku, gdzie przed obeliskiem upamiętniającym Tadeusza Kościuszkę delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów, a burmistrz Krzysztof Kołtyś wygłosił okolicznościowe przemówienie. Dalsza część uroczystości płynnie przeszła w część artystyczną, jako że w parku i pobliskim JOK rozpoczął się Festiwal Folkloru, połączony z pokazem ginących zawodów, kiermaszem sztuki ludowej i kiermaszem kwiatowym. Niestety, kiepska w tym dniu, chłodna i deszczowa pogoda sprawiła, że zatarł się zakładany rodzinny, festynowy i masowy charakter imprezy.

(r)

Tygodnik Nadwiślański, nr 19 z dnia 12 maja 2011 r.


Dodano: 12 maja 2011 r.

do góry


 

JANÓW BEZ AZBESTU?

W najbliższych latach w Janowie Lubelskim zniknie problem rakotwórczego azbestu.

Do połowy 2015 roku realizowany będzie rozpoczęty 1 stycznia bieżącego roku przez samorząd województwa lubelskiego projekt pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania". Jego adresatami są współpracujące z władzami wojewódzkimi samorządy lokalne. Projekt umożliwia pozyskiwanie środków finansowych wspierających m.in. eliminację azbestu, obecnego w wielu gospodarstwach w postaci składnika etemitowych pokryć dachowych budynków gospodarczych oraz domów mieszkalnych. Można także wspierać likwidację dzikich wysypisk i składowisk, na których zostały porzucone bądź zdeponowane w warunkach nie odpowiadających już współczesnym normom elementy zawierające azbest.

Ponieważ gmina Janów Lubelski jest uczestnikiem tego programu, można już składać w Urzędzie Miasta wnioski o dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać w pokoju nr 10 w Urzędzie Miasta. Tutaj także można otrzymać wszelkie niezbędne dla skompletowania wniosku dokumenty.

(r)

Tygodnik Nadwiślański, nr 18, 5 maja 2011 r.


Dodano: 6 maja 2011 r.

do góry


 

Poprzedni miesiąc KWIECIEŃ 2011

CZERWIEC 2011

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych

Kalendarz wystaw i imprez na 2007r.

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2011 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl