Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

Powrót do strony głównej

Poprzedni miesiąc LISTOPAD 2010

STYCZEŃ 2011

Najnowsze wpisy u góry


Aktualizacja: 28 grudnia 2010 r.

ZOOM NATURY JEST CORAZ BLIŻEJ

Rusza najważniejsza gminna inwestycja w zakresie turystyki. Kolejne unijne pieniądze popłyną do Janowa Lubelskiego. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego gmina już pozyskała prawie 900 tys. zł na realizację projektu pn. „Zoom Natury - promocja zrównoważonego rozwoju ziemi janowskiej".

- Chcemy zachęcić gestorów bazy turystycznej i około-turystycznej oraz mieszkańców naszej gminy do inwestowania w turystykę. Mamy wyznaczony kierunek budowania wizerunku Janowa Lubelskiego, jako gminy turystycznej - mówi Krzysztof Kołtyś, burmistrz miasta.

W najbliższym czasie ogłoszone zostaną kolejne przetargi związane z tą inwestycją. Przetargi na nadzór inwestorski oraz na roboty budowlane ogłoszone zostaną jeszcze w tym miesiącu. Przetarg na promocję przedsięwzięcia planowany jest na luty 2011 r. Ostatni - na budowę parku linowego - zostanie ogłoszony koło połowy przyszłego roku.

Największy przetarg na roboty budowlane obejmować będzie:, powiększenie obecnego kąpieliska i plaży, przeniesienie hipodromu, budowę sieci energetycznych, wodno-kanalizacyjnych i teleinformatycznych, ciągów komunikacyjnych (włącznie z drewnianym mostem, placem centralnym oraz parkingami), zbudowanie obiektów Zoomu Natury (włącznie z przystanią), wykonanie małej infrastruktury oraz zagospodarowanie zieleni. Przetargi ogłoszone zostaną zgodnie z procedurami w biuletynie zamówień publicznych oraz na miejskiej stronie internetowej.

Harmonogram zakłada, że prace budowlane nad zalewem rozpoczną się w marcu 2011 r. Równolegle realizowany będzie projekt promocyjny, na który gmina pozyskała dofinansowanie z funduszy unijnych. Te działania skupią się na stworzeniu produktu oraz zbudowaniu i promocji marki turystycznej Janów Lubelski - Zoom Natury - wyjaśnia Beata Staszewska z Referatu Promocji i Rozwoju z janowskiego Urzędu Miasta.

Andrzej Wojtan

Polska Kurier Lubelski, 17 grudnia 2010 r.


Dodano: 28 grudnia 2010 r.

do góry


 

RADNI NIE PODNIEŚLI PODATKÓW

We wtorek, podczas II sesji Rady Miejskiej, radni podjęli uchwały podatkowe. Obniżyli cenę żyta do podatku rolnego ustaloną przez ministra finansów. Stawka ta wynosi, podobnie jak w roku ubiegłym, 33 zł za kwintal, czyli 82,50 zł z jednego hektara przeliczeniowego. Janowscy radni ustalili też, że podatki od nieruchomości i środków transportowych nie będą podwyższane i zostaną utrzymane na poziomie roku ubiegłego.

Andrzej Wojtan

Polska Kurier Lubelski, 17 grudnia 2010 r.


Dodano: 28 grudnia 2010 r.

do góry


 

SĄ NOWE WŁADZE POWIATU I MIASTA

Podczas sesji Rady Powiatu Janowskiego 2 grudnia zostały wybrane nowe władze. Starostą janowskim został Jerzy Bielecki (PiS), wicestarostą - Włodzimierz Gomółka (PSL). W skład zarządu weszli: Jan Bartnik (PSL), Grzegorz Pyrzyna (PiS), Józef Zbytniewski (PiS). Na przewodniczącego Rady Powiatu w Janowie Lubelskim wybrano Stanisława Rawskiego (PSL), zaś funkcję wiceprzewodniczących pełnić będą Władysław Sowa (PiS) i JózefWieleba (PiS).

2 grudnia odbyła się też pierwsza sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim, podczas której powołano cztery komisje problemowe. Funkcję przewodniczącego rady objęła Ewa Janus (KW PiS), a wiceprzewodniczącego Ryszard Majkowski (KW PiS).

Andrzej Wojtan

Polska Kurier Lubelski, 10 grudnia 2010 r.


Dodano: 28 grudnia 2010 r.

do góry


 

NAGRODZENI ZA DOBRE I SZLACHETNE SERCA

We wtorek, 7 grudnia, w Janowskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta Gala Wolontariatu. Myślą przewodnią tegorocznego spotkania były słowa Jana Pawła II: „Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali".

W gali uczestniczyli uczniowie ze szkolnych kół i klubów wolontariatu wraz ze swoimi koordynatorami oraz wolontariusze niosący pomoc w organizacjach pozarządowych i instytucjach pomocy społecznej. W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie z janowskich szkół. Przedstawiciele poszczególnych kół i klubów mówili o potrzebie pomagania innym.

Wyróżnieni wolontariusze w nagrodę za „dobre i szlachetne serce" otrzymali podziękowania i książki. Nagrodzono też koordynatorów szkolnych kół i klubów wolontariatu oraz osoby zaangażowane i służące im pomocą w pracy.

Spotkanie w tak szerokim gronie zostało zorganizowane już po raz czwarty w naszym mieście i cieszy fakt, że z roku na rok wzrasta liczba osób, które angażują się w pomoc potrzebującym - mówi Natalia Kiszka z Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim.

Andrzej Wojtan

Polska Kurier Lubelski, 10 grudnia 2010 r.


Dodano: 28 grudnia 2010 r.

do góry


 

POWSTANIE RAJ DLA MIŁOŚNIKÓW SPORTU

Centrum rekreacji z prawdziwego zdarzenia ma powstać nad zalewem w Janowie Lubelskim. Inwestycja powinna być gotowa do końca lipca 2012 r.

Projekt zakłada budowę pięciu nowych, wielofunkcyjnych obiektów: „Bramę Natury", „Zoom Natury", pawilon I - „Troposfery, awifauny i ekosystemy", pawilon II-„Laboratorium recyklingu i energii", pawilon III - „Runo leśne" z placem zabaw.

- Punkty te zostaną wyposażone w urządzenia rekreacyjne, multimedia i instalacje. Ponadto w zakres projektu wchodzi rozbudowa kąpieliska i poszerzenie plaży - informuje Justyna Kuśmierczyk z Referatu Planowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta w Janowie Lubelskim. - Koncepcja parku rekreacji przewiduje także budowę hipodromu, obiektu parku linowego, placu energii z fontannami, punktu widokowego i mostu drewnianego - wylicza.

Będzie także Aquapark, lodowisko, korty tenisowe, strzelnica sportowo-bojowa oraz specjalne pomieszczenia klubowe i skate-park dla młodzieży. - Pojawi się również obiekt przystani z pomieszczeniami dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Wodnego Posterunku Policji - dodaje Kuśmierczyk.

Centrum rekreacji zostanie dodatkowo wzbogacone o atrakcje w postaci różnorodnych gier. Znajdą się tam m.in. siłownia zewnętrzna, bulodrom, tor kapslowy, boiska do piłki plażowej i wodnej. Z kolei w „strefie cichego wypoczynku" powstaną laguna wędkarska, przystań rybacka i groble.

- Wdrożone zostaną systemy monitoringu, zabezpieczeń, elektronicznej obsługi klienta oraz audioprzewodników - zapewnia Kuśmierczyk.

Ponadto wykonawca rozbuduje infrastrukturę podstawową w zakresie komunikacji, w tym parkingi, aleje, drogi dojazdowe, promenady oraz sieci elektrycznej, oświetlenia, instalacji wodno-sanitarnej i deszczowej, a także sieci teleinformatycznej.

Inwestycja ma na celu rozwój turystyki z ukierunkowaniem na stworzenie unikalnej marki miasta jako Leśnego Skarbca. Dzięki przedsięwzięciu mają także powstać nowe miejsca pracy.

Koszt budowy parku rozrywki „Zoom Natury" to blisko 20 mln zł, z czego 70 proc. stanowią środki zewnętrzne.

Sandra Michalewska

Polska Kurier Lubelski, 6 grudnia 2010 r.


Dodano: 28 grudnia 2010 r.

do góry


 

SZPITAL CORAZ NOWOCZEŚNIEJSZY

W szpitalu w Janowie otwarto pracownię tomografii komputerowej. - Wcześniej w ramach projektu „Podniesienie jakości badań i dostępności do danych medycznych po¬przez zakup sprzętu zintegrowanego z systemem informatycznym w SP ZOZ Janów Lubelski" kupiliśmy ucyfrowiony aparat RTG i model zestawu endoskopowego. Ponadto instalowane są komputery, serwery, czytniki i drukarki - wylicza Zbigniew Widomski, dyrektor szpitala.

Andrzej Wojtan

Polska Kurier Lubelski, 3 grudnia 2010 r.


Dodano: 28 grudnia 2010 r.

do góry


 

ANDRZEJKI W „BARCE”

Andrzejki - czas rozrywki, wróżb, tańców, hulanek i swawoli. W Janowie Lubelskim tradycją stała się rokrocznie organizowana zabawa dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Barka". W tym roku odbyła się ona 23 listopada. Tak jak w latach poprzednich podopieczni „Barki" spotkali się w sali „Pod świerkami" i, bawiąc się w rytm muzyki, spędzili miło czas. Uśmiechnięte twarze są najlepszym świadectwem dobrej zabawy.

Również inne stowarzyszenia i grupy z janowskiej gminy andrzejkowe zabawy mają już za sobą. 19 listopada w domu parafialnym janowskiego Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej swoją zabawę zorganizowało katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół „Effatha", wraz z podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej. Główną atrakcją były andrzejkowe wróżby. Teraz pozostaje czekać na ich spełnienie.

(e-wa)

Tygodnik Nadwiślański, nr 48


Dodano: 28 grudnia 2010 r.

do góry


 

NOWY SPRZĘT

- Wszyscy jesteśmy zadowoleni i nie ukrywamy, czekamy na więcej - powiedział Zbigniew Widomski, dyrektor SP ZZOZ w Janowie Lubelskim, podczas uroczystego otwarcia Pracowni Tomografii Komputerowej w janowskim szpitalu.

Szpital poszedł w ślady władz samorządowych i w ramach projektu „Podniesienie jakości badań i dostępności do danych medycznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego zintegrowanego z systemem informatycznym w SPZZOZ Janów Lubelski", sięgnął po pieniądze z unijnej kasy. Dostał z niej ponad 4 mln zł, co stanowiło ponad 85% środków potrzebnych do wyposażenia pracowni. Blisko 725 tys. zł wyniósł wkład własny, z czego sporą część stanowiły pieniądze przekazane przez Społeczny Komitet Zakupu Tomografu Komputerowego.

Zakupiony sprzęt to najwyższej klasy urządzenie produkcji japońskiej. W ramach projektu zakupiono: 16-rzędowy tomograf komputerowy, nowoczesny aparat USG, a rok wcześniej szpital nabył ucyfrowiony aparat RTG oraz model zestawu endoskopowego. Ponadto w komórkach organizacyjnych szpitala instalowane są komputery, laptopy, serwery, czytniki i drukarki. Powstały system informatyczny pozwala m.in. na przesyłanie danych, np. zdjęć rentgenowskich pacjenta bezpośrednio do komputera konkretnego ortopedy. Nowy sprzęt został poświęcony przez ordynariusza sandomierskiego ks.bpa Krzysztofa Nitkiewicza.

(e-wa)

Tygodnik Nadwiślański, nr 47


Dodano: 28 grudnia 2010 r.

do góry


 

Poprzedni miesiąc LISTOPAD 2010

STYCZEŃ 2011


 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych

Kalendarz wystaw i imprez na 2007r.

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl 

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

© COPYRIGHT 2006- 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI