Dodano: 21 czerwca 2012 r.

 

TRANSGRANICZNIE W POWIECIE

Wymiana wiedzy i doświadczeń z innymi miastami, a zwłaszcza zagranicznymi jest ważnym elementem pracy samorządów lokalnych.

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim w ubiegłym roku nawiązało współpracę z położonym 30 km od Lwowa miastem Żółkiew. W czerwcu Janów gościł delegację z Ukrainy na czele Przewodniczącym Rady Miejskiej Żółkwi Andrijem Piolsosnyy. Wizyta ma związek z realizowanym wspólnie w ramach współpracy transgranicznej Polska - Białoruś – Ukraina projektem pt. „Rozwój lokalnych i regionalnych rynków pracy poprzez poprawę warunków funkcjonowania biznesu przy współpracy transgranicznej”.

Projekt jest rozbudowanym, ciekawym przedsięwzięciem, z którego skorzysta wiele osób zarówno ze strony polskiej, jak i ukraińskiej. Będą to przedsiębiorcy i inwestorzy, dla których przewidziano seminaria i szkolenia oraz trzy fora gospodarcze, podzielone tematycznie: przemysł i transport; turystyka, usługi i handel; rolnictwo i przetwórstwo. Pomocnym w wejściu na rynek pracy i w prowadzeniu działalności gospodarczej będzie Inkubator Przedsiębiorczości. Tu wszelką pomoc znajdą osoby planujące i już prowadzące własną działalność gospodarczą. Kolejna grupa, do której skierowany jest projekt to młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Projekt zakłada powstanie Centrum Kształcenia Zawodowego, w ramach którego szkoły w Janowie zostaną wyposażone m.in. w nowoczesne pracownie komputerowe, pracownię obrabiarek sterowanych numerycznie CNS czy pracownię diagnostyki i elektrotechniki. Centrum przewiduje również wymianę uczniów kierunków zawodowych. Wyjazd młodzieży do Żółkwi i przyjazd tamtejszej młodzieży do Janowa umożliwi wymianę informacji i doświadczeń w dziedzinie rozwoju przedsiębiorczości oraz poznanie lokalnych rynków gospodarczych.

Współpraca janowsko - ukraińska niesie ze sobą wiele plusów. Największym z nich jest możliwość trwałej współpracy i realizacji wspólnych przedsięwzięć z miastem partnerskim, szansa wymiany doświadczeń i korzystania z dorobku partnerów, promocja atrakcyjności inwestycyjnej obu terenów, odpowiednio wykwalifikowani przyszli pracownicy i przedsiębiorcy.

Projekt w chwili obecnej znajduje się w fazie oceny merytorycznej. Jeżeli uda się uzyskać dofinansowanie, działania projektowe wpłyną pozytywnie na ożywienie gospodarcze Powiatu Janowskiego i Żółkwi.

Tekst: Bożena Baran

Foto: Jan Machulak

 


Dodano: 21 czerwca 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl