Dodano: 20 czerwca 2012 r.

RATUNEK DLA RATOWNICTWA

Z Programu Infrastruktura i Środowisko szpital doposażył oddział ratunkowy w nowoczesną aparaturę medyczną. Dzięki projektowi pacjenci mogą liczyć na opiekę medyczną na najwyższym poziomie. Całkowita wartość inwestycji to blisko 1,5 mln PLN.

Szpital w Janowie Lubelskim jest placówką wieloprofilową, dlatego też pełni w regionie kluczową funkcję w zapewnieniu dostępu do świadczeń medycznych. Wśród 11 oddziałów znajduje się również ten, który ratuje zdrowie i życie osób w stanach nagłego zagrożenia. Aby było to jednak w pełni możliwe, niezbędna jest m.in. nowoczesna aparatura medyczna. Tymczasem, do niedawna w szpitalnym oddziale ratunkowym znaczna część sprzętu była przestarzała i wymagała natychmiastowej wymiany. Doposażenie było także niezbędne, aby dostosować oddział do wymagań prawnych.

Szpital nie był w stanie sfinansować takiej inwestycji z własnych środków. Dla samorządu, taki wydatek stanowił również poważny problem.

W sukurs przyszły środki z Unii Europejskiej. Szpital złożył odpowiedni wniosek aplikacyjny. Przeszedł on pomyślnie ocenę formalną i merytoryczną, a następnie podpisana została umowa o dofinansowanie.

W rezultacie do szpitala trafiło m.in. 87 sztuk sprzętu i wyposażenia, w tym stoły, lampy, negatoskopy, łóżka, zestaw do trudnej intubacji, aparat do znieczulenia ogólnego, monitor funkcji życiowych, defibrylatory, analizator parametrów krytycznych, USG przewoźny, respiratory, monitor funkcji życiowych pacjenta, pompy infuzyjne, aparaty do przetaczania płynów, aparat EKG, zestaw resuscytacyjny, przenośny zestaw diagnostyczny, aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych i zestaw narzędzi chirurgicznych do zabiegów ogólnochirurgicznych i opatrywania ran.

Co z tego będzie miał pacjent? Przede wszystkim wyższą jakość usług medycznych oferowanych przez szpitalny oddział ratunkowy oraz efektywność podejmowanych działań ratowniczych.

Bardzo ważnym aspektem nowej inwestycji jest także zwiększenie sprawności i bezawaryjności nowego sprzętu medycznego, dzięki dostępowi do nowych technologii. Nastąpiła także poprawa bezpieczeństwa pracy personelu medycznego.

Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, rozwiązany został bardzo ważny problem dla regionu, zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców i gości, jak również gospodarczego i wizerunkowego miasta. To pokazuje, że warto jest inwestować w zdrowie, bo korzyści - pozornie niewidoczne – dotykają wielu aspektów naszego życia.

Info: Ministerstwo Zdrowia, Punkt Informacyjny Priorytetu XII POIiŚ


Dodano: 20 czerwca 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl