Dodano: 13 czerwca 2012 r.

 

ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA JANOWA LUBELSKIEGO

Porządek obrad XXII sesji Rady Miejskiej był obszerny. Podjęto jedenaście uchwał, między innymi wyrażono zgodę na przygotowanie przetargu nieograniczonego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Janów Lubelski Trzeci, sześciu działek budowlanych. Podjęto dwie uchwały które zmieniają studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Janów Lubelski oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów Lubelski. Wprowadzenie pod obrady obecnej sesji nastąpiło w związku z prowadzonymi przez Burmistrza Janowa Lubelskiego konsultacji społecznych i złożonymi wnioskami do zmiany MPZP Gminy Janów Lubelski. Zatwierdzenie sprawozdań finansowych jednostek kultury za 2011 rok poprzedziło zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok.

Rada jednogłośnie udzieliła absolutorium, Burmistrz Krzysztof Kołtyś dziękując Radzie podziękował także wszystkim pracownikom samorządowym naszej gminy za dobrą pracę.

Red.

 


Dodano: 13 czerwca 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl