Dodano: 24 maja 2012 r.

 

DLA DOBRA RODZINY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Jednym z najbardziej dramatycznych problemów, jakie w obecnym czasie dotykają społeczeństwo jest niepełnosprawność i długotrwała choroba w rodzinie. Temat ten został poruszony i szczegółowo omówiony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pn. Funkcjonowanie rodziny z niepełnosprawnością i długotrwałą chorobą. Formy i obszary pomocy, wsparcia oraz terapii. Ujęcie interdyscyplinarne, która odbyła się 24 maja 2012 roku w Sali Widowiskowej Janowskiego Ośrodka Kultury w Janowie Lubelskim.

Obecność osoby przewlekle chorej jest tragedią osobistą nie tylko jej samej, ale całej rodziny. Wiąże się z tym konieczność przystosowania codziennego życia do potrzeb chorego człowieka. Dla opiekunów osoby chorej jest to duży wysiłek psychiczny i fizyczny oraz duże obciążenie finansowe spowodowane większymi potrzebami i ograniczeniem możliwości zarobkowania.

Bardzo ważne jest, aby rozpoznać potrzeby rodziny, która żyje pod jednym dachem z osobą niepełnosprawną oraz stopień ich realizacji. Rodziny osób przewlekle chorych powinny również wiedzieć gdzie i w jakich instytucjach szukać pomocy i wsparcia.

Na wszystkie nurtujące w tym zakresie pytania, starali się udzielić odpowiedzi prelegenci podczas swoich wystąpień.

Poruszone w trakcie konferencji tematy mogą będą przydatne zwłaszcza w pracy instytucji, które kierują swoje działania do osób niepełnosprawnych. Wszyscy uczestnicy mogą je odnieść do swoich rodzin, czy środowisk, w których pracują bądź przebywają.

Konferencję zorganizowali: Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II W Stalowej Woli, Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim oraz Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli; Krystyna Barbara Kozłowska, Rzecznik Praw Pacjenta oraz Krzysztof Hetman, Marszałek Województwa Lubelskiego, patronat medialny Tygodnik Katolicki Niedziela, Gość Niedzielny i Gazeta Janowska.

Nad przebiegiem konferencji czuwał komitet organizacyjny w składzie Ks. dr Jacek Staszak, dr Justyna Maciaszek i mgr Anna Mazur.

Tekst i foto: Bożena Baran

 

 


Dodano: 24 maja 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl