Dodano: 18 maja 2012 r.

 

KONSULTACJE W JANOWIE LUBELSKIM

W dniu 16 maja br. odbyły się kolejne konsultacje społeczne organizowane przez Urząd Miejski w Janowie Lubelskim. Podczas tego spotkania poruszono (podobnie jak podczas wcześniejszych konsultacji) istotne problemy bezpośrednio dotyczące tym razem mieszkańców Janowa Lubelskiego, Pikul, Jonaków, Borownicy, Kopców , Lasek.

W spotkaniu zorganizowanym w Janowskim Ośrodku Kultury Burmistrz Krzysztof Kołtyś wraz z pracownikami podległych mu referatów Urzędu Miejskiego cierpliwie i rzeczowo wyjaśniali wszelkie wątpliwości związane z tematyką konsultacji. Największe zainteresowanie i gorącą dyskusję wśród zebranych wywołały tematy dotyczące m.in.: planów zagospodarowania przestrzennego, zmian przepisów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, nowego sposobu opodatkowania współwłaścicieli nieruchomości, usuwania pokryć dachowych eternitowych na terenie gminy Janów Lubelski oraz budowy sklepów wielko-powierzchniowych. Z wszystkich tych tematów ten ostatni wywołał najgorętszą dyskusję. Podczas głosowania (które przeprowadzano również w innych miejscowościach gminy) większość mieszkańców zgromadzonych w JOK – u opowiedziało się za pojawieniem się w Janowie Lubelskim nowych hipermarketów. Podobnie rzecz ma się z pozostawieniem (tyle, że w zmienionej formie) dworca autobusowego w dotychczasowej lokalizacji , czyli na janowskim rynku.

Spotkanie Burmistrza z mieszkańcami zakończyły sprawy różne i wolne wnioski w większości dotyczące problemów lokalnych.

Tekst i foto: Andrzej Czerwonka, Muzeum Regionalne

 

 

 


Dodano: 18 maja 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl