Dodano: 11 maja 2012 r.

 

PIECE CO NA BIOMASĘ (PELET) W GMINIE JANÓW LUBELSKI!

Burmistrz Janowa Lubelskiego informuje o zamiarze pozyskania dofinansowania na wymianę istniejących pieców CO na opalane biomasą (pelet). Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu zostanie złożony przez Gminę Janów Lubelski w II kwartale 2012r.

Projekt polega na wymianie istniejących pieców CO na opalane biomasą (pelet) w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Janów Lubelski.

ZADANIE ZOSTANIE ZREALIZOWANE JEDYNIE W PRZYPADKU

OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA PRZEZ GMINĘ JANÓW LUBELSKI!

Wysokość dofinansowania na wymianę pieców będzie wynosić 86%. Szacunkowy koszt całkowity kompletnej instalacji na jednej posesji wyniesie ok. 15.000,00 PLN. Mieszkaniec pokrywa 14 % kosztów, tj. około ok. 2.100 zł.

W przypadku współwłasności wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na udział w projekcie.

Ankiety i deklaracje dla osób zainteresowanych WYMIANĄ pieców CO można pobrać niżej:

- ankieta (plik doc. 215 KB) i deklaracja (plik doc. 190 KB)

- lub w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, Punkt Obsługi Interesanta, Referacie Planowania i Realizacji Inwestycji pokój nr 21 oraz w Sekretariacie pokój nr 23.
Ankiety można składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego pokój nr 23 w nieprzekraczalnym terminie do 17 maja 2012r.

Co to jest pelet?

To materiał opałowy pochodzący ze sprasowanych pod ciśnieniem w 100% z naturalnych odpadów drzewnych, głównie trocin i wiórków, odpadów stolarskich i tartacznych, ale czasem również z wykorzystaniem kory drzewnej, słomy, słonecznika i innych materiałów organicznych.

 

 

 


Dodano: 11 maja 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl