Dodano: 9 maja 2012 r.

 

ZAWIADOMIENIE O XXI SESJI RM

Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że XXI sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim odbędzie się w dniu 15 maja 2012 r. o godz. 15:00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, odbytej 24 kwietnia 2012 r.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej,

2) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,

3) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,

4) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,

5) zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Janów Lubelski na lata 2012 - 2017,

6) zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

4. Interpelacje i zapytania.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

Ewa Janus

 


Dodano: 9 maja 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl