Dodano: 28 kwietnia 2012 r.

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE NA PÓŁMETKU

Cykl spotkań z mieszkańcami gminy Janów Lubelski dotyczących konsultacji społecznych, a związanych ze sprawami istotnymi dla funkcjonowania gminy i jej działaniami dotyczącymi, m.in. lokalizacji sklepów o powierzchni do 2000 metrów kwadratowych czy też działań zmierzających do pozyskania inwestorów w gminie Janów Lubelski (tereny Podstrefy Janów Lubelski TSS) zakończyły spotkania w miejscowościach Kiszki, Ujście, Szewce (24 kwietnia br.) oraz Zofianki Górnej (26 kwietnia br.). Jak zwykle, podczas tych spotkań poruszono również istotne problemy bezpośrednio dotyczące lokalnej społeczności – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, usuwanie pokryć dachowych eternitowych, utylizacja azbestu, zmiany przepisów dotyczących gospodarki odpadami komunalnym.

Jak mówi Burmistrz K. Kołtyś: „Priorytetem, dla mnie jako Burmistrza jest pozyskanie do janowskiej strefy inwestycyjnej nowych inwestorów. W minionym roku w ramach unijnej dotacji udało się zrealizować projekt „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Janów Lubelski”. Dzięki temu wybudowano 2,745 m dróg wewnętrznych z oświetleniem i nasadzeniem zieleni. W tym roku, w niedługim czasie zacznie działalność zakład przetwórstwa owoców miękkich. Urząd Miejski rozesłał i nadal będzie rozsyłał oferty inwestycyjne do firm z całej Polski. Prowadzić będzie działania sukcesywnie zmierzające do zwiększenia ilości miejsc zatrudnienia na terenie Janowa Lubelskiego”. W trakcie spotkania mówiono również o budowie sklepów wielko powierzchniowych. Ma ona swoich zwolenników, jak i wrogów. Burmistrz K. Kołtyś stwierdza: „W tej „bitwie o handel” między wielkimi inwestorami i lokalnymi środowiskami kupieckimi rola arbitra przypada władzom samorządowym, które muszą podjąć decyzję biorąc pod uwagę racjonalność ekonomiczną, jak również potrzeby mieszkańców, a której często towarzyszą przesłanki emocjonalne bądź polityczne. Próba obiektywnej oceny wpływu super i hipermarketów na lokalną społeczność to nie lada sztuka, a zarazem wyzwanie dla władz lokalnych”. Metodą sprawdzenia tego, czy gmina faktycznie potrzebuje hipermarketów jest zapytanie jej mieszkańców o opinię i dlatego m.in. Burmistrz Krzysztof Kołtyś zdecydował się na konsultacje społeczne. Ich dotychczasowy wynik nie pozostawia wątpliwości. Większość mieszkańców gminy powiedziała: TAK. Wiadomo już, że ulokowaniem przy ul. Kamiennej swojego marketu jest zainteresowana sieć Jeronimo Martins, właściciele sieci hipermarketów Biedronka oraz sieć hipermarketów Tesco (lokalizacja ul. Lubelska).

Terminy kolejnych, majowych spotkań z mieszkańcami Janowa Lubelskiego, zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Tekst i foto: Andrzej Czerwonka

Konsultacje społeczne w Kiszkach, Szewcach i Ujściu

Konsultacje społeczne w Zofiance Górnej

 


Dodano: 28 kwietnia 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl