Dodano: 26 kwietnia 2012 r.

 

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Lokalne Centrum Informacji Wspomagania Organizacji Pozarządowych (LCIiWOP) w Janowie Lubelskim zaprasza przedstawicieli (członków, pracowników) organizacji pozarządowych na szkolenia:

 

I. Zarządzanie zasobami ludzkimi w NGO (organizacji pozarządowej)

Termin szkolenia: 11, 12, 19 maja 2012 r.

Miejsce szkolenia: ul. Zamoyskiego 52 23-300 Janów Lubelski (stara poczta) II piętro

Wykładowca: Tomasz Suprowicz

Ramowy program szkolenia:

1. Proces zarządzanie zasobami ludzkimi.

2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji – aspekt psychologiczny.

3. Zarządzanie kompetencjami w organizacji.

4. Rekrutacja i selekcja personelu.

5. Budowanie efektywnych systemów wynagrodzeń

6. Ocenianie pracy personelu – komunikacja w organizacji

7. Rozwój i szkolenie personelu.

 

II. Zarządzanie finansami NGO

Termin szkolenia: 29, 30 czerwca, 01 lipca 2012 r.

Miejsce szkolenia: ul. Zamoyskiego 52 23-300 Janów Lubelski (stara poczta) II piętro

Wykładowca: Justyna Bartosiewicz

Ramowy program szkolenia:

1. Podstawy prawne prowadzenia działalności w formie fundacji, stowarzyszenia.

2. Typy działalności prowadzonej przez organizacje pozarządowe i podmioty sektora ekonomii społecznej.

3. Różnice pomiędzy działalnością nieodpłatną, odpłatną i gospodarczą.

4. Skutki prawne prowadzenia poszczególnych typów działalności.

5. Warunki jakim musi odpowiadać prowadzenie działalności odpłatnej i działalności gospodarczej.

6. Moment rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej i związane z tym obowiązki.

7. Definicja i elementy strategii finansowej w organizacji pozarządowej.

8. Źródła finansowania poszczególnych typów działalności organizacji – nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej.

9. Kalkulacja przychodów i kosztów w ramach działalności organizacji.

10. Planowanie budżetu a planowanie przepływów finansowych.

11. Budżet roczny i budżet miesięczny.

12. Ustalenie należności i zobowiązań.

13. Tworzenie i realizacja budżetu finansowego w organizacji pozarządowej.

14. Istota, znaczenie i funkcje rachunkowości.

15. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej.

16. Obowiązki organizacji pozarządowej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie rachunkowości.

17. Polityka rachunkowości w organizacjach pozarządowych. Dokumenty księgowe.

18. Specyfika rachunkowości działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej w organizacji pozarządowej.

19. Sprawozdawczość finansowa organizacji pozarządowych.

20. Obowiązki podatkowe dla poszczególnych typów działalności podmiotów ekonomii społecznej.

 

Szczegółowe informacje oraz zapisy w LCIiWOP w Janowie Lubelskim (oddział Lubelskiej Fundacji Rozwoju), ul. Zamoyskiego 52, tel. 15 872 52 52, 15 871 75 36, osoba do kontaktu: Grażyna Łysiak

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


Dodano: 26 kwietnia 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl