Dodano: 25 kwietnia 2012 r.

 

PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

19 kwietnia b.r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim w ramach realizacji projektu systemowego w roku 2012 „Pierwszy krok do powrotu - integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zainaugurował Program Aktywności Lokalnej dla mieszkańców Białej Pierwszej i Białej Drugiej.

Spotkanie odbyło się w nowo wyremontowanej remizie na Białej. Działania OPS spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Na rok 2012 zostało zrekrutowanych 25 osób - kobiet i mężczyzn, które poprzez udział w projekcie chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i nabyć umiejętności w poruszaniu się na rynku pracy.

Celem Programu Aktywności Lokalnej jest wzrost aktywności społecznej mieszkańców Białej Pierwszej i Białej Drugiej na rzecz samodzielnego rozwiązywania ważnych problemów społecznych, w szczególności problemów dotykających osoby korzystające z wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, zagrożone wykluczeniem społecznym.

Dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej, Ośrodek Pomocy Społecznej przewiduje następujące formy wsparcia:

• Edukację społeczną i obywatelską, w tym organizowanie spotkań, konsultacji, działań edukacyjnych i debat społecznych dla mieszkańców.

• Możliwość skorzystania z porad: prawnika, doradcy zawodowego i psychologa.

• Podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników projektu.

• Wspólna organizacja pikniku rodzinnego w celach integracyjnych.

Tekst: Justyna Kędra- Łukasiewicz

 

 


Dodano: 25 kwietnia 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl