Dodano: 23 kwietnia 2012 r.

KONSULTACJE W MOMOTACH I ŁĄŻKU

Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś spotkał się z mieszkańcami Momot Górnych i Dolnych (20 kwietnia 2012 r.) oraz Łążka Garncarskiego i Ordynackiego (22 kwietnia 2012 r.) w ramach prowadzonych przez Urząd Miejski w Janowie Lubelskim konsultacji społecznych dotyczących istotnych spraw związanych z funkcjonowaniem naszej gminy, jak również spraw dotyczących bezpośrednio jej mieszkańców. W obydwu tych miejscowościach, podobnie jak na Białej, największe zainteresowanie budziły tematy związane z projektem dotyczącym zastosowania paneli solarnych w budynkach mieszkalnych, ze zmianą przepisów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, z usuwaniem pokryć dachowych eternitowych i sposobem opodatkowania współwłaścicieli nieruchomości. Bardzo istotnym tematem dla mieszkańców tychże miejscowości był problem lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej na terenie gminy oraz sprawy dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. „Oczyszczalnie przydomowe to urządzenia rozwiązujące problem ścieków na terenach pozbawionych sieci kanalizacyjnej. Z powodzeniem zastępują – często nieszczelne – szamba. Są proste w montażu i eksploatacji, tanie w utrzymaniu i ekologiczne. Oczyszczone przez nie ścieki spełniają wymogi standardów polskich i unijnych” – mówił Burmistrz K. Kołtyś: „Jeśli chodzi o maszty telefonii komórkowej sprawa konsultacji społecznych jest niezwykle ważna, bo inwestycje związane z budową stacji bazowych, są inwestycjami o istotnym wpływie na środowisko naturalne” – stwierdził Burmistrz. Zdaniem władz, inwestycja będzie bardzo ważna dla okolicznych mieszkańców. Dzięki masztowi znacznie poprawi się zasięg telefonii komórkowej, pojawi się dostęp do Internetu. Następne konsultacje odbędą się 24 kwietnia br. w Ujściu, Kiszkach i Szewcach (remiza OSP) oraz 26 kwietnia br. w Zofiance Górnej (remiza OSP).

Tekst i foto Andrzej Czerwonka

Konsultacje w Momotach

Konsultacje w Łążku

 


Dodano: 23 kwietnia 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl