Dodano: 20 kwietnia 2012 r.

 

KS. PROF. DR HAB. MARIAN RUSECKI UHONOROWANY

W niezwykle miłej i sympatycznej, choć przebiegającej w atmosferze wielkiej powagi i dostojeństwa, odbyła się uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ks. prof. dr hab. Marianowi Ruseckiemu (urodzonemu 22 marca 1942 r. w Janowie Lubelskim). Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12.00 w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego. Poprzedziło ją posiedzenie Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, któremu przez lata przewodzi ks. prof. Rusecki. Laudację wygłosił ks. prof. dr hab. Waldemar Irek, rektor PWT we Wrocławiu, zaznaczając w niej, iż otrzymany przez ks. prof. Mariana Ruseckiego tytuł jest największym wyróżnieniem nadawanym przez uczelnię wyższą za działalność naukową, dydaktyczną i społeczną. Senat uczelni w uzasadnieniu swojej decyzji odczytanym przez rektora wskazał na kilka istotnych cech, które charakteryzują wyróżnionego. Określono go mianem "sługi mądrości, dociekającego i głoszącego prawdę Bożą w pracy naukowej, aktywnym popularyzatorem teologii zabiegającym o jej godne miejsce pośród nauk, uczonym postrzegającym Objawienie jako osobowy i zbawczy dialog Boga z człowiekiem, najwybitniejszym polskim teologiem fundamentalistą i pokornym wychowawcą nowego pokolenia teologów oraz człowiekiem rzetelnej i sumiennej pracy".

W dalszej części uroczystości ks. prof. Marian Rusecki, w okolicznościowym wykładzie pt. „Uzasadnianie wiarygodności chrześcijaństwa” stwierdził, że chrześcijaństwo może twórczo inspirować człowieka we wszystkich dziedzinach i dodawać sił do ich realizacji.

Janów Lubelski zaznaczył również swoją obecność na tej uroczystości. Przybyli na nią: ks. Infułat Edmund Markiewicz, ks. Kanonik Jacek Staszak, Starosta Powiatu Jerzy Bielecki, Burmistrz Krzysztof Kołtyś, (który wygłosił także okolicznościowe przemówienie), Zastępca Burmistrza Czesław Krzysztoń z żoną oraz Dyrektor Muzeum Regionalnego Barbara Nazarewicz.

Ksiądz prof. Marian Rusecki to honorowy obywatel Janowa Lubelskiego (tytuł ten został mu przyznany w 2010 roku). Jednocześnie, otrzymując tytuł Doktora Honoris Causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu dołączył do szeregu wybitnych przedstawicieli świata nauki, osobistości życia publicznego i ludzi Kościoła, którzy również go posiadają, m.in.: kard. Henryka Gulbinowicza, byłego kanclerza Niemiec Helmuta Kohla, Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej kard. Tarcisio Bertone, Prymasa Polski abp Józefa Kowalczyka oraz kard. Josepha Ratzingera (papieża Benedykta XVI).

Tekst: Andrzej Czerwonka, Muzeum Regionalne

Foto: Barbara Nazarewicz, Dyr. Muzeum Regionalnego

 


Dodano: 20 kwietnia 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl