Dodano: 18 kwietnia 2012 r.

ZAWIADOMIENIE O XX SESJI RM

Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że XX sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2012 r. o godz. 9:00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, odbytej 23 marca 2012 r.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej,

2) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Janów Lubelski Drugi,

3) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Janów Lubelski Czwarty,

4) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,

5) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu,

6) zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Janów Lubelski na lata 2012 - 2020,

7) zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

4. Prezentacja oceny zasobów pomocy społecznej.

5. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Janów Lubelski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

Ewa Janus

 


Dodano: 18 kwietnia 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl