Dodano: 4 kwietnia 2012 r.

 

UWAGA – WAŻNE ZAWIADOMIENIE!

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Janowie Lubelskim uchwał o przystąpieniu do sporządzania:

- zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Janów Lubelski,

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Janów Lubelski,

- siedmiu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Janowa Lubelskiego: „STARE CENTRUM”, „NOWE CENTRUM”, „ZAOLSZYNIE/RUDA”, „WSCHÓD”, „PRZYBOROWIE”, „POŁUDNIE-OGRODY”, „OBRÓWKA/KOMPLEKS LEŚNY”

BURMISTRZ JANOWA LUBELSKIEGO

zawiadamia o możliwości składania wniosków do w.w. dokumentów planistycznych.

Pełne brzmienie obwieszczeń, w których określa się zasady i terminy składania wniosków:

- zmiana MPZP Gminy i sporządzanie siedmiu planów dla Miasta Janowa Lubelskiego - tutaj i po kliknięciu na obszar miasta na mapie w nowym oknie.

- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Janów Lubelski - tutaj

Przykładowy formularz, na którym można składać wnioski do planów i studium:

wersja .DOC tutaj

wersja .PDF tutaj

 

 


Dodano: 4 kwietnia 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl