Dodano: 29 marca 2012 r.

 

JANOWSKIE PIKIETOWANIE W WARSZAWIE

Około 50-osobowa delegacja mieszkańców naszego powiatu, złożona z przedstawicieli starostwa i gmin powiatu (m.in. Starosta Powiatu Jerzy Bielecki, Zastępca Burmistrza Janowa Lubelskiego Czesław Krzysztoń, Sekretarz Urzędu Miejskiego Bożena Czajkowska), sądu, zakładów pracy, instytucji kulturalno-oświatowych manifestowała 28 marca br. przed Ministerstwem Sprawiedliwości. Manifestujący chcieli, aby ministerstwo wstrzymało decyzję w sprawie likwidacji 116 z 300 Sądów Rejonowych na terenie kraju do czasu oceny przez Trybunał Konstytucyjny, czy reforma dotycząca reorganizacji sądów jest konstytucyjna. Organizatorem manifestacji było Stowarzyszenie AMICI CURIAE („przyjaciele sądu”), które zostało założone w dniu 15 marca br. w trakcie konferencji pt. „Sąd bliżej społeczności lokalnej” organizowanej w Sochaczewie. Prezesem Stowarzyszenia został mec. Wojciech Błaszczyk, Przewodniczący Obywatelskiego Komitetu Obrony Sądu w Sochaczewie. Mecenas Błaszczyk, który uczestniczył w tejże manifestacji przedstawił m.in. główny cel działania Stowarzyszenia, czyli obronę sądów przed ich likwidacją, poprzez zaangażowanie w ochronę lokalnego wymiaru sprawiedliwości ekspertów konstytucjonalistów i Rzecznika Praw Obywatelskich, a także przez organizowanie społecznego nacisku na władze publiczne tak, by powstrzymać niebezpieczny proces ograniczania w naszych miastach dostępu do usług publicznych. Stowarzyszenie AMICI CURIAE postanowiło przeprowadzić cykl pikiet przy Ministerstwie Sprawiedliwości, które z powodu okresu, w jakim się będą odbywały nazwano „rekolekcjami konstytucyjnymi”. Począwszy od 27 marca codziennie przed ministerstwem będą się gromadzili przedstawiciele poszczególnych samorządów i sądów, przedstawiający zapisy konstytucji, które łamane są w przedmiotowym projekcie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

Andrzej Czerwonka, Muzeum Regionalne

 

 


Dodano: 29 marca 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl