Dodano: 27 marca 2012 r.

NIELEGALNY WYRĄB I KRADZIEŻ DRZEWA

W ostatnim czasie na terenie powiatu janowskiego ujawnione zostały przypadki nielegalnego wyrębu drzewa oraz kradzieży drzewa. W ramach ochrony przyrody ustawodawca zdecydował się objąć ochroną las oraz drzewa nim rosnące. W związku z tym zabroniony jest wyrąb, kradzież lub przywłaszczenie drzewa.

Kodeks wykroczeń:

- art. 120§ 1 „Kto w celu przywłaszczenie dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie albo kradnie lub przywłaszcza sobie z lasu drzewo wyrąbane lub powalone, jeżeli wartość drzewa nie przekracza 75 zł” podlega karze aresztu ograniczenia wolności albo grzywny;

- art. 120 § 2 „Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne;

- art. 120 § 3 „W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się nawiązkę w wysokości podwójnej wartości, wyrąbanego, ukradzionego lub przywłaszczonego drzewa, a ponadto, jeżeli ukradzione lub przywłaszczone drzewo nie zostało odebrane, orzeka się obowiązek zapłaty jego równowartości.

Kodeks karny:

- art. 290 § 1 ”Kto w celu przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie, podlega odpowiedzialności jak za kradzież”;

- art. 290 § 2 „W razie skazania za wyrąb drzewa albo za kradzież drzewa wyrąbanego lub powalonego, sąd orzeka na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w wysokości podwójnej wartości drzewa.

Pozyskanie drewna w lasach prywatnych bez stosownego zezwolenia.

Kodeks wykroczeń:

- art. 158 § 1 „Właściciel lub posiadacz lasu, który dokonuje wyrębu drzewa w należącym do niego lesie albo w inny sposób pozyskuje z tego lasu drewno, niezgodnie z planem urządzania lasu albo bez wymaganego zezwolenia podlega karze grzywny”

- art. 158 § 2 „W razie popełnienia wykroczenia popełnionego w § 1 orzeka się przepadek pozyskanego drewna”.

Należy pamiętać również o tym, iż kradzież lub przywłaszczenie takiego drzewa przerobionego na materiał budowlany stanowi czyn zabroniony, tj. przestępstwo kradzieży art. 278 § 1 lub 3 kodeksu karnego lub wykroczenia kradzieży art. 119 § 1 kodeksu wykroczeń.

Powyższe przepisy powinien skłonić właścicieli lasów do rozważnego potraktowania pozyskania drewna, skorzystania z doradztwa pracownika prowadzącego nadzór nad gospodarką leśną w ich lasach, natomiast potencjalnych złodziei leśnych ostrzec o grożących ich konsekwencjach karnych.

Info: KPP w Janowie Lubelskim

 


Dodano: 27 marca 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl