Dodano: 26 marca 2012 r.

IDZIE NOWE W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM

Szkolnictwo zawodowe i zmiany błyskawicznie zachodzące w jego obszarze, wymogi jakie stawia przed organami prowadzącymi, dyrekcją, nauczycielami i uczniami szkół zawodowych znowelizowana Ustawa o Systemie Oświaty w zakresie organizacji szkolnictwa zawodowego, a także oczekiwania pracodawców wobec absolwentów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej były tematyką seminarium pn. SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU, które odbyło się dn. 26 marca 2012r. w Zespole Szkół Zawodowych w Janowie Lubelskim.

Uczestnikami seminarium byli: władze Powiatu, wicekurator oświaty w Lublinie Anna Dudek Janiszewska, Poseł na Sejm RP Lech Sprawka, przedstawiciele wyższych uczelni współpracujących z ZSZ w Janowie Lubelskim: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, przedstawiciele instytucji działających na rzecz szkolnictwa i rynku pracy: Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców, Powiatowy Urząd Pracy, lokalni pracodawcy, wójtowie gmin, dyrektorzy gimnazjów z terenu powiatu, nauczyciele, rodzice i uczniowie ZSZ w Janowie Lubelskim.

Celem spotkania zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe i Zespół Szkół Zawodowych było zapoznanie z założeniami dokonującej się reformy szkolnictwa zawodowego, zainteresowanie i zachęcenie uczniów gimnazjów do dalszego kontynuowania nauki w szkołach kształcących w zawodach, nawiązywanie i wzmacnianie współpracy ZSZ z pracodawcami oraz wyższymi uczelniami, a także poprawa niezbyt pochlebnego w ostatnim czasie wizerunku szkolnictwa zawodowego.

Red.


Dodano: 26 marca 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl