Dodano: 20 marca 2012 r.

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM

Regionalny Ośrodek EFS w Lublinie serdecznie zaprasza na seminarium

„Konkurs w ramach Działania 9.2 PO KL

na staże i praktyki dla uczniów szkól zawodowych”

organizowane przez Regionalny Ośrodek EFS w Lublinie,

które odbędzie się dnia 29 marca 2012 r. (czwartek)

Konkurs obejmuje współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami w zakresie organizacji staży i praktyk dla uczniów szkół zawodowych obejmujących praktyczną naukę zawodu oraz pokrycie kosztów opiekuna stażu.

Wnioskodawcami mogą być wyłącznie szkoły lub placówki prowadzące kształcenie zawodowe, ich organy prowadzące z terenu województwa lubelskiego lub inne podmioty w partnerstwie z ww. instytucjami. O dofinansowanie mogą występować ww. podmioty, które spełnią kryteria określone w Dokumentacji Konkursowej z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Kwota alokacji przeznaczonej na konkurs wynosi 25 000 000,00 zł, w tym nie jest wymagany wkład własny Beneficjenta (w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą w wysokości minimum 2 500 000,00 zł).

Seminarium rozpocznie się o godz. 10.30 w Starostwie Powiatowym, ul. Spokojna 9 w Lublinie (sala konferencyjna duża).

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o zgłoszenie za pośrednictwem formularza dostępnego w załączniku na adres: info_lublin@roEFS.pl  lub dokonanie zgłoszenia bezpośrednio z naszej strony www.lublin.roefs.pl  (seminarium zostało zamieszczone w zakładce „Szkolenia”).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 27 marca 2012 r.

Potwierdzenie udziału w seminarium otrzymają Państwo do dnia 28 marca 2012 r.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona!

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 81 533 12 17 lub

e-mail: agnieszkas@flop.lublin.pl

Serdecznie zapraszamy!

 

 


Dodano: 20 marca 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl