Dodano: 19 marca 2012 r.

ZAWIADOMIENIE O XIX SESJI RM

Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że XIX sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim odbędzie się w dniu 23 marca 2012 r. o godz. 9:00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, odbytej 24 lutego 2012 r.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Janowie Lubelskim,

2) nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim,

3) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2015,

4) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 – 2014,

5) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janów Lubelski,

6) określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,

7) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa,

8) zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Janów Lubelski na lata 2012 0 2020,

9) zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

4. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim za 2011 rok.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

Ewa Janus

 


Dodano: 19 marca 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl