Dodano: 19 marca 2012 r.

 

PROMUJEMY ZIEMIĘ JANOWSKĄ ZA UNIJNĄ KASĘ

Gmina Janów Lubelski jest na półmetku realizowanego projektu pn. „ZOOM NATURY – promocja zrównoważonego rozwoju Ziemi Janowskiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

W styczniu 2011 r. Gmina podpisała umowę z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie na dofinansowanie projektu.

Wartość całkowita projektu: 1 057 268,78 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 1 043 900 zł

Kwota dofinansowania: 887 315 zł (85%)

GJ: Jaki jest cel realizacji tego projektu?

Katarzyna Dzadz – koordynator projektu: Projekt, realizowany w 2011 i 2012 roku, zakłada wykreowanie zintegrowanego produktu markowego gminy skupionego wokół tworzonej infrastruktury Parku Rekreacji ZOOM NATURY, stworzenie efektywnego systemu i narzędzi promowania możliwości inwestycyjnych oraz atrakcji turystycznych Ziemi Janowskiej w obszarze rozwoju turystyki oraz pobudzenie tożsamości i aktywności gospodarczej mieszkańców w rozwoju usług turystycznych. Innymi słowy, chcemy zachęcić gestorów bazy turystycznej i około turystycznej oraz mieszkańców naszej gminy do inwestowania w turystykę, a turystów do odwiedzenia naszego regionu.

Tworzony Park Rekreacji ZOOM NATURY będzie przyciągał do nas wielu turystów, którzy poza atrakcjami Parku będą na pewno chcieli skorzystać z innych usług, niedostępnych w Parku, jak: nocleg, kuchnia regionalna, wypożyczalnia rowerów, spływ kajakowy, przewodnik turystyczny po Lasach Janowskich, itp. Chcemy zmobilizować naszych mieszkańców do świadczenia takich usług, które będą uzupełnieniem oferty Parku Rekreacji. Zadziwiające jest, że w okresie letnim w Janowie Lubelskim i okolicach bardzo ciężko jest znaleźć nocleg, ale nowe pensjonaty czy kwatery agroturystyczne nie powstają w takiej ilości, na jaką jest zapotrzebowanie. Ci, którzy zaryzykowali i zdecydowali się na wynajem pokoi turystom, mówią, że nie żałują.

GJ: Co do tej pory zrealizowano?

KD: W 2011 roku w ramach projektu: zorganizowano 2 imprezy promocyjne: Zoom Natury – Dni Janowa i Festiwal Kaszy „Gryczaki” (koszty związane z organizacją imprezy, wynagrodzenia zespołów, twórców ludowych, pokazy ginących zawodów), opracowano system identyfikacji wizualnej (logotyp, księga znaku), zaktualizowano Strategię Rozwoju Produktu Turystycznego (przeprowadzono badania marketingowe, dokonano inwentaryzacji lokalnych marek i produktów turystycznych, odbyło się kilka spotkań konsultacyjnych z gestorami z branży turystycznej, opracowano bazę touroperatorów oraz przeprowadzono wysyłkę e-mailową oferty turystycznej), zorganizowano pobyt 20 touroperatorów oraz 20 dziennikarzy (dwudniowe zwiedzanie atrakcji Ziemi Janowskiej) oraz postawiono ekran LED w Starym Rynku promujący atrakcje turystyczne i wydarzenia kulturalne z Ziemi Janowskiej.

GJ: Co zaplanowano na 2012 rok?

KD: W tym roku ponownie organizujemy 2 imprezy promocyjne: Zoom Natury – Dni Janowa i Festiwal Kaszy „Gryczaki”. Przed nami także: przygotowanie filmu i spotu promocyjnego (z emisją w telewizji, Internecie oraz radiu), reklamy w prasie regionalnej, organizacja dwudniowego pobytu 40 touroperatorów oraz 20 dziennikarzy (zwiedzanie, poznawanie kultury i tradycji Ziemi Janowskiej), wydruk materiałów promocyjnych (folder, informator turystyczny, mapa atrakcji turystycznych i wydawnictwo promujące kuchnię Ziemi Janowskiej), postawienie 3 witaczy (pylonów wjazdowych) przy drogach krajowych oraz tablicy nad Zalewem Janowskim promującej walory turystyczne Ziemi Janowskiej, wykonanie gadżetów promocyjnych, banerów, zakup balonu reklamowego oraz przebudowa portalu miejskiego janowlubelski.pl (w wersji dwujęzycznej).

GJ: Dziękuję za rozmowę.

Redakcja

 

 

 


Dodano: 19 marca 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.