Dodano: 19 marca 2012 r.

KOLEKTORY SŁONECZNE W GMINIE JANÓW LUBELSKI!

Burmistrz Janowa Lubelskiego informuje o zamiarze pozyskania dofinansowania na montaż zestawów solarnych w ramach projektu RPO Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu zostanie złożony przez Gminę Janów Lubelski w II kwartale 2012r.

Projekt polega na montażu zestawów solarnych na powierzchni połaci dachowej lub na ścianie budynku dla potrzeb wstępnego podgrzania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Janów Lubelski. Kolektory słoneczne to urządzenia służące do pozyskiwania energii słonecznej, która jako ciepło przechodzi przez układ solarny do zasobnika o określonej pojemności z wodą użytkową. Energia docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła, którym może być ciecz (glikol, woda) lub gaz (np. powietrze).

ZADANIE ZOSTANIE ZREALIZOWANE JEDYNIE W PRZYPADKU

OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA PRZEZ GMINĘ JANÓW LUBELSKI!

Wysokość dofinansowania instalacji kolektorów będzie wynosić 86%. Szacunkowy koszt całkowity kompletnej instalacji na jednej posesji wyniesie ok. 12.000,00 PLN (dla 1-4 osobowej rodziny) lub ok. 15.000,00 PLN (dla 5-8 osobowej rodziny). Mieszkaniec pokrywa 14 % kosztów, tj. ok. 1.680 zł lub ok. 2.100 zł

Zasady ogólne obowiązujące przy realizacji projektu:

1. Zestawy solarne montowane są tylko i wyłącznie na budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Janów Lubelski.

2. Budynki objęte projektem muszą być wyposażone w instalację ciepłej i zimnej wody, posiadać dobry stan techniczny dachu oraz wolną powierzchnię wewnątrz budynku umożliwiającą montaż urządzeń takich jak zasobnik na ciepłą wodę.

3. Projekt wyklucza i nie obejmuje dofinansowaniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz budynków spółdzielni mieszkaniowych!

3. Wykonawca dokonuje montażu i uruchomienia zestawu solarnego wraz z włączeniem do istniejącej instalacji.

5. Przez 5 lat od zakończenia realizacji projektu Właścicielem sprzętu i urządzeń wchodzących w skład zestawu solarnego będzie Gmina Janów Lubelski.

6. Gmina Janów Lubelski po zakończeniu robót budowlanych przekaże Właścicielowi budynku w nieodpłatne użytkowanie na okres 5 lat zestaw solarny wraz z instalacją. Po upływie tego okresu zestaw solarny stanie się własnością Właściciela budynku.

7. Właściciel budynku posiadający zestaw solarny zobowiązany będzie w okresie 5 lat do jego odśnieżania, czyszczenia oraz użytkowania zgodne z przeznaczeniem.

8. W przypadku współwłasności wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na udział w projekcie.

W związku z powyższym Gmina Janów Lubelski ogłasza nabór ankiet dotyczących udziału mieszkańców Gminy w projekcie zakupu i instalacji kolektorów słonecznych.

Ankiety i deklaracje dla osób zainteresowanych montażem zestawów solarnych można pobrać w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, w Sekretariacie pokój nr 23, w Referacie Planowania i Realizacji Inwestycji pokój nr 21 oraz w Punkcie Obsługi Interesanta.

Ankiety należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego pokój nr 23 w dniach od 19 marca do 11 kwietnia 2012r.

Tutaj do pobrania:

- ankieta uczestnika projektu – (plik doc. 219KB)  (plik PDF 192KB)

- deklaracja udziału w projekcie - (plik doc. 190KB) (plik PDF 173KB)

 

 

 


Dodano: 19 marca 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.