Dodano: 15 marca 2012 r.

 

MŁODZIEŻOWE DRUŻYNY POŻARNICZE

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim zorganizował przy swojej siedzibie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt i chłopców.

MDP powołuje się w celu szerszego zainteresowania młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP.

Prowadzona działalność ma przekonać i zachęcić młodych ludzi do wstępowania w szeregi Ochotniczych Straży Pożarnych, pokazać czym jest straż i dlaczego warto uczestniczyć w działaniach podejmowanych przez OSP.

Podstawowe zadania MDP to m.in.

- udział w zapobieganiu pożarom poprzez oddziaływanie na środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

- podnoszenie wiedzy i umiejętności w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej,

- organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej,

- rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki,

- podejmowanie i realizacja zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej OSP,

- działalność wolontarystyczna.

13 marca 2012 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim odbyło się spotkanie robocze poświęcone celom i kierunkom działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

W ramach doskonalenia zawodowego młodzi strażacy zapoznali się regulaminem MDP, planami szkolenia oraz z przebiegiem konkurencji zawodów sportowo- pożarniczych.

Zajęcia przeprowadzili: st. kpt. Krzysztof Kurasiewicz i mł. asp. Wiktor Albiniak.

Info: KPPSP w Janowie Lub.

 


Dodano: 15 marca 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.