Dodano: 15 marca 2012 r.

ZOOM NATURY NA KONFERENCJI W KOPERNIKU

Mocno zaznaczającym się w obecnych czasach trendem jest tworzenie centrów nauki.

W Warszawie w Centrum Nauki Kopernik w dn. 7 – 8 marca br. odbyła się IV Konferencja dla organizatorów centrów nauki w Polsce pn. Interakcja – Integracja. W konferencji wzięło udział 120 osób z 31 miejscowości w kraju, wśród których znaleźli się przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, instytucji i ośrodków naukowo - badawczych i firm, reprezentanci działających już wystaw, ośrodków w trakcje realizacji. Obok warszawskiego Centrum Nauki Kopernik, sprzedającego ok. milion biletów rocznie, czy gdyńskiego Centrum Nauki Experyment, sprzedającego rocznie 300 tys. biletów znalazł się janowski Park Rekreacji ZOOM Natury.

Nasz ZOOM Natury na konferencji reprezentowali Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś, Wiceburmistrz Czesław Krzysztoń oraz Zarząd Spółki „ZALEW” w osobach: Beata Staszewska i Andrzej Majkowski. Większość prezentowanych na konferencji ośrodków jest dopiero w fazie planowania. Z prezentacji wynika, że będą one spełniały głównie naukowo – edukacyjne funkcje. Janowska inwestycja pod wieloma względami różni się od pozostałych podkreślono. Po pierwsze znajduje się w fazie zaawansowanej realizacji. Po drugie ZOOM Natury będzie spełniał różnorodne funkcje, nie tylko naukowo – edukacyjne, ale również rekreacyjno – wypoczynkowe, turystyczne i sportowe. Po trzecie, wszystko to, co realizowane jest przy ZOOM Natury: laboratoria edukacyjne, tereny rekreacyjne z plażą i park linowy, doskonale wpisuje się w otoczenie zalewu janowskiego, co gwarantuje idealne miejsce dla wypoczynku i rekreacji. ZOOM Natury wpisuje się w strategię rozwoju produktu turystycznego gminy Janów Lubelski i powiatu janowskiego tworząc jego uzupełnienie i rozszerzenie. Jego nowoczesność wpłynie na zwiększenie atrakcyjności turystycznej Ziemi Janowskiej. Na uwagę zasługuje fakt, że polskie centra nauki w większości są finansowane ze środków publicznych.

ZOOM Natury pomimo tego, że jest własnością gminy, ma być inwestycją samofinansującą się, nie wymagającą udziału środków gminnych. Nad tym, aby inwestycja generowała zyski umożliwiające dalszy rozwój i nie przynosiła strat, pracuje zarządzająca nim Spółka ”ZALEW”. Udział w konferencji pozwolił jej uczestnikom wymienić doświadczenia w kwestii prowadzenia, prezentowania, czy finansowania tego typu ośrodków. Bardzo konstruktywnym okazało się spotkanie z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbarą Kudrycką, która wyraziła opinię, że istnieje zapotrzebowanie na miejsca, takie jak to powstające nad Zalewem Janowskim i że powinny się one rozwijać. W następnej transzy unijnej planuje się wsparcie centrów nauki w Polsce, co dla wielu może być dodatkową motywacją do ich tworzenia.

Tekst: Bożena Baran

 


Dodano: 15 marca 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.