Dodano: 12 marca 2012 r.

 

PRACOWNICY OPS Z WIZYTĄ W PAŁACU PREZYDENCKIM

Rok 2012 został ogłoszony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

Celem Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej jest upowszechnianie wiedzy o szansach i wyzwaniach wiążących się z dłuższym życiem.

Szczególnie ważne jest podejmowanie wszelkich działań zmierzających do promowania aktywności seniorów.

Aktywne starzenie się oznacza:

- możliwość przedłużenia aktywności zawodowej i dzielenia się swoim doświadczeniem,

- przedłużenie aktywnego udziału w życiu społecznym,

- więcej czasu na to, by cieszyć się dobrym zdrowiem i realizować swoje marzenia.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim wpisuje się w liczne działania skierowane do osób starszych, a przede wszystkim zmierza do promowania aktywnej starości na terenie gminy Janów Lubelski. Pierwszym jakże ważnym elementem inaugurującym rozpoczęcie obchodów na terenie gminy roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej było uczestnictwo przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej w międzynarodowej konferencji.

Międzynarodowa konferencja pt. "Zwiększanie aktywności osób starszych oraz solidarność międzypokoleniowa – podejście zintegrowane, Wyzwania dla Polski", odbyła się 7 marca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

W Konferencji wzięli udział:

- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wraz z Małżonką,

- Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz,

- Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz,

- Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka,

- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jacek Foks,

- Czesława Ostrowska, Podsekretarz Stanu w MPiPS, Krajowy Koordynator Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

- Lenia Samuel - doradca Dyrekcji Generalnej Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączania Społecznego, Komisja Europejska,

- Anne Sonet - Dyrekcja ds. zatrudnienia i Spraw Społecznych, OECD,

- Eszter Zolyomi, Katrin Gasior - Europejskie Centrum ds. Polityki i badań nad sytuacją społeczną.

Celem konferencji było podkreślenie ważności osób starszych i ich roli w społeczeństwie. Podczas konferencji podkreślano jakże ważną rolą nas wszystkich jest dbanie o osoby starsze i aktywizowanie ich.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podkreślił, że na problem aktywności ludzi starszych musimy spojrzeć nie tylko w indywidualnym wymiarze każdego z nas, ale też z punktu widzenia procesów zachodzących w całym społeczeństwie i wyzwań stojących przed całym krajem.

Udział w konferencji przedstawicieli OPS zapoczątkował obchody roku poświęconego osobom starszym. Na terenie Gminy Janów Lubelski Seniorzy zrzeszeni są Klubie Seniora. Osoby uczestniczące w spotkaniach klubu chętnie biorą udział we wszelkich działaniach zmierzających do aktywności. W tym roku będą prowadzone zajęcia plastyczne, rękodzieła artystycznego, wycieczki rowerowe, spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin życia. Pragniemy wesprzeć naszych Seniorów w założeniu „Teatru Amatorskiego” oraz w organizacji „Biblioteki z domowych zbiorów”. Promocja działalności Klubu będzie prowadzona również w trakcie lokalnych imprez, m.in. w czasie corocznych „Gryczaków” podczas których Klubowicze będą prezentowali swoje umiejętności kulinarne i artystyczne.

Najważniejszym punktem obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych na terenie naszej Gminy będą uroczyste obchody Dnia Seniora. Ośrodek Pomocy Społecznej aktywnie włączy się również w organizację „Lubelskiego Lata Seniora”, którego organizatorem jest Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus” w partnerstwie z Gminą Janów Lubelski, ROPS oraz UMCS. Wydarzenie będzie miało miejsce w sierpniu 2012. Impreza została wpisana w Ministerialny Kalendarz Regionalnych Obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

 


Dodano: 12 marca 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.