Dodano: 6 marca 2012 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY INFORMUJE

Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim informuje, że od 5 marca do 30 marca będzie trwała rekrutacja osób, chcących skorzystać z jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 15.000,00 zł.

Wsparcie w postaci dotacji przewidziane jest dla 25 osób, z czego 5 dotacji będzie finansowana z Funduszu Pracy, natomiast 20 dotacji w ramach projektu „Z myślą o Was” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Poddziałanie 6.1.3 – Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

W ramach tej formy wsparcia przewidziane jest założenie dla wszystkich uczestników Indywidualnych Planów Działania oraz przeprowadzenie szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” dla 16 osób, które poprzedzi przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Przy rozpatrywaniu wniosków będzie brane pod uwagę kryterium rodzaju planowanej działalności gospodarczej w następującej kolejności:

- działalność produkcyjna,

- działalność usługowa,

- działalność handlowa.

Preferowane będą wnioski złożone przez osoby w wieku 50+ oraz osoby niepełnosprawne.

Ponadto będą stosowane następujące kryteria:

a) ocena planowanej działalności (pomysł, realność powodzenia w przyszłości),

b) popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność,

c) przygotowanie zawodowe bezrobotnego do prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej,

d) analiza finansowa przedsięwzięcia- ocena efektywności,

e) udział środków własnych bezrobotnego (finansowych i rzeczowych) w planowanym przedsięwzięciu.

f) status osoby bezrobotnej w rejestrach Urzędu.

Kryteria przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz wnioski znajdują się na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim www.janow.pup.gov.pl.

Szczegółowe informacje w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy – pokój nr 1 lub pod tel. 15 87 20 240 wew. 15

 

 


Dodano: 6 marca 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.