Dodano: 27 lutego 2012 r.

Z POSIEDZENIA RADY MIEJSKIEJ

W dniu 24 lutego br. w janowskim magistracie odbyła się XVIII sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim. Na sesji tej podjęto uchwały dotyczące m.in.: dzierżaw nieruchomości gruntowej znajdujących się przy ulicach Bialskiej i Jana Pawła II, zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami, wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, a także zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012. Do zadań Komisji Rewizyjnej w bieżącym roku należeć będą: opiniowanie wniosków Rady Miejskiej, kontrola Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pod kątem przychodów i wydatków w 2011 roku (maj – czerwiec 2012 r.), analiza wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2012 roku, kontrola funkcjonowania jednostek kultury: Muzeum Regionalnego, Janowskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (październik – listopad 2012), przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2012, zaopiniowanie wykonania budżetu gminy za rok 2011 oraz przygotowanie wniosku do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Janowa Lubelskiego, czy też rozpatrywanie skarg skierowanych do Komisji Rewizyjnej na działalność gminy i jednostek podległych. Ponadto w trakcie sesji przedstawiono sprawozdania z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. i Zakładu Gospodarki Komunalnej. Posiedzenie Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim zakończyły interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski.

Tekst: Andrzej Czerwonka

Foto: Jan Machulak

Członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

 

Sołtysi z Gminy Janów Lubelski po obradach XVII Sesji Rady Miejskiej

 

 


Dodano: 27 lutego 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.