Dodano: 17 lutego 2012 r.

ZAWIADOMIENIE O XVIII SESJI RM

Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że XVIII sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim odbędzie się w dniu 24 lutego 2012 r. o godz. 9:00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, odbytej 27 stycznia 2012 r.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej,

2) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej,

3) zbycia lokalu mieszkalnego,

4) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami,

5) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

6) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

4. Prezentacja działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.

5. Prezentacja działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej.

6. Przedstawienie sprawozdań z prac komisji stałych Rady Miejskiej w 2011 r. oraz planów pracy na rok 2012.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

Ewa Janus

 


Dodano: 17 lutego 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.