Dodano: 17 lutego 2012 r.

ZEBRANIE W OSP BIAŁA

16 lutego br., w remizie OSP Biała odbyło się zebranie sprawozdawcze podsumowujące działalność statutową i finanse w roku ubiegłym oraz przedstawiające plany na rok bieżący. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś, Zastępca Burmistrza Czesław Krzysztoń, Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim Grzegorz Pazdrak, Komendant Gminny ZOSP RP Grzegorz Kwiecień, przedstawiciele Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Janowie Lubelskim, przedstawiciele Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim. Zebranie OSP Biała zaszczycił swoją obecnością także ksiądz infułat Edmund Markiewicz, który w niezwykle interesujący sposób przedstawił historię wsi Biała oraz wielce szlachetną rolę strażaków w życiu społecznym. Otwarcia zebrania dokonał Prezes OSP Biała Stanisław Zdybel. Rozliczając miniony rok podziękował wszystkim strażakom za pracę, jaką wykonali w roku 2011 i przedstawił plan działań na 2012 rok. W dalszej części odczytano sprawozdania Zarządu oraz komisji rewizyjnej, opisujące stan finansowy oraz majątkowy jednostki. Uprawnieni do głosowania jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi.

Po części oficjalnej nastąpiły okazjonalne przemówienia. Komendant Grzegorz Pazdrak swoją wypowiedź rozpoczął od cennego spostrzeżenia na temat działalności jednostki w skali gminy i powiatu, podziękował strażakom z Białej za świetną współpracę, pogratulował osiągnięć, prosił o udział w dalszych szkoleniach, zaapelował do strażaków o zgodne współdziałanie. Ponadto poinformował zebranych, że wystąpił z wnioskiem o zaliczenie OSP Biała w poczet jednostek znajdujących się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Burmistrz Kołtyś podziękował za zaproszenie na zebranie i w imieniu swoim oraz społeczeństwa podziękował strażakom za ofiarną służbę, poświecenie i zaangażowanie. Podkreślił ponadto znaczenie kontaktów ze strażakami - ochotnikami z Białej na aktywność środowiska strażackiego w gminie. Wyraził radość "z dopływu młodej krwi" do jednostek gminnych. Zapewnił także o pomocy finansowej gminy w sprawie kontynuacji budowy remizy OSP Biała.

W trakcie zebrania zostały wręczone złote, srebrne i brązowe medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Otrzymali je druhowie: Złoty – dh. Miś Piotr, Srebrny – dh. Gumienik Marian, Brązowy – dh. Gumienik Robert, dh. Kaproń Mieczysław. Spotkanie, które upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze, zakończył Prezes Stanisław Zdybel, który w imieniu swoim oraz Zarządu podziękował wszystkim zaproszonym gościom za przybycie.

 

 


Dodano: 17 lutego 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.