Dodano: 16 lutego 2012 r.

MASZTY TO TAKŻE INTERNET

Nowe technologie i towarzyszące im narzędzia poza nadzieją na poprawę warunków życia, rodzą zwykle szereg wątpliwości a nawet obaw. W ostatnim czasie nasiliła się kampania ostrzegająca przed gwałtownym rozwojem telefonii komórkowej. Szczególne emocje związane z promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym między innymi ze stacji bazowych telefonii komórkowych powoli zaczynają się przeradzać w strach. Ale czy uzasadniony?

Źródłami pola elektromagnetycznego poza wspomnianymi masztami telefonii komórkowej są anteny ośrodków nadawczych radiowych i telewizyjnych, wszechobecne sieci linii napowietrznych, aż po towarzyszące nam na co dzień telefony bezprzewodowe czy też kuchnie mikrofalowe. Pola emitowane są także przez Słońce, gwiazdy, Ziemię, ale również przez każdy przewód w którym płynie prąd. Wreszcie sam człowiek także jest źródłem pól elektromagnetycznych o czym świadczą zapisy EKG i EEG.

17 lipca 2010r. weszła w życie ustawa o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych tzw. specustawa. Rolą ustawy i podstawowym celem jest stworzenie ram prawnych umożliwiających zapewnienie powszechnego dostępu do telekomunikacji ze szczególnym uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu. Zgodnie z polityką Unii Europejskiej wszyscy obywatele państw UE powinni mieć zapewniony dostęp do Internetu do 2013r. Dotychczasowa infrastruktura telekomunikacyjna w Polsce nie zapewnia realizacji tych celów. Stąd wzięła się ustawa, której celem jej jest likwidacja i zapobieganie geograficznemu i socjalnemu wykluczeniu cyfrowemu, rozwój społeczeństwa informacyjnego, likwidacja barier w procesie inwestycyjnym wreszcie aktywizacja jst i podmiotów wykonujących zadania z zakresu użyteczności publicznej.

Ponadto tzw. Megaustawa przewiduje, że wszystkie Gminy, które stosują zakazy stawiania stacji bazowych telefonii komórkowych na swoim terenie mają obowiązek je zweryfikować i umożliwić budowę. Zobowiązują także Gminy żeby dostosowały plany miejscowe do wymogów tej ustawy i to w ciągu roku od daty wejścia jej w życie.

Ustawa nakłada więc na gminy obowiązek działania, którego efektem miałby być rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej.

Stacje bazowe telefonii komórkowych podlegają stosownej procedurze lokalizacyjnej. Na najwyższym szczeblu tej drabiny stoi Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który w związku z licznymi skargami abonentów na bardzo słaby bądź całkowity brak zasięgu podejmuje działania mające na celu rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej.

Jeśli chodzi o polskie normy poziomów gęstości mocy to należą do najbardziej rygorystycznych w Europie i na świecie, co przedstawiają zamieszczone poniżej wykresy.

Według Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej obawy dotyczące wpływu pola elektromagnetycznego na zdrowie i życie ludzi są nieuzasadnione w przypadku tak niskiej normy jaką przyjął nasz kraj. Od lat prowadzone są obszerne badania naukowe dotyczące pól elektromagnetycznych, które wykazują brak negatywnych skutków zdrowotnych.

Można mieć wiele uwag, obaw, zastrzeżeń co do lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowych, tym bardziej w kontekście obowiązujących w tym zakresie wspomnianych wyżej przepisów, jednak należy zadać sobie pytania:

Czy wśród naszych bliskich lub znajomych nie znajduje się osoba która telekomunikacji bezprzewodowej zawdzięcza zdrowie lub życie, może pracować lub kontaktować się ze światem choć wcześniej ze względu na swój stan zdrowia robić tego nie mogła?

Czy znamy osobę, której mienie zostało ochronione dzięki możliwości szybkiego kontaktu z policją czy strażą pożarną?

Wreszcie czy nie irytuje nas słaba jakość połączeń lub brak możliwości realizacji połączenia? - tym bardziej, że maszty telefonii komórkowych to również Internet bezprzewodowy, bez którego większość z nas nie wyobraża już sobie życia.

Artykuł opracowano m.in.: na podstawie publikacji

Urzędu Komunikacji Elektronicznej pt.:

„Wpływ pola elektromagnetycznego na zdrowie człowieka”.

Tekst: Anna Jaremek

 

 


Dodano: 16 lutego 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.