Dodano: 15 lutego 2012 r.

 

"LEADER PRZYSZŁOŚCIĄ LUBELSKIEJ WSI"

W dniach 9 – 10 lutego 2012r. odbyła się Konferencja Lokalnych Grup Działania Województwa Lubelskiego "Leader przyszłością Lubelskiej Wsi" organizowana przez Lokalną Grupę Działania „Leśny Krąg” oraz Sekretariat Regionalny KSOW.

Udział w niej wzięło 20 Lokalnych Grup Działania , przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego: Dyrektor Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Edmund Bożeński, pracownicy Wdrażania Projektów PROW 2007-2013 i Oddziału Autoryzacji Płatności oraz zaproszeni goście min. dr Andrzej Hałasiewicz ekspert Kancelarii Prezydenta RP i Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Jan Frania.

Podczas spotkania przedstawiono Plan działania SR KSOW na lata 2012 – 2013. Uczestnicy debatowali nad problemami wdrażania programu LEADER oraz o dodatkowym naborze LGD na realizacje zadań Lokalnych Strategii Rozwoju i nowym okresie programowania.

Drugiego dnia poruszono temat Sieci Leadera w Polsce i na Lubelszczyźnie oraz głównych problemów rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu regionalnym.

Prezes LGD „Leśny Krąg” p. Janina Skubik oraz Dyrektor Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Edmund Bożeński -

 – otwarcie konferencji.

Przemówienia dr Andrzeja Hałasiewicza – Eksperta Kancelarii Prezydenta RP

Jan Frania - Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego

Prezes LGD „Ziemia Chełmska” – Beata Jośkiewicz - Bartnik

Prezes Zarządu Fundacji „Nasza Nadzieja” Wiesław Jaworski

Prezes LGD „Kraina Wokół Lublina” Paweł Pikula

Dyrektor Biura LGD „Ziemia Biłgorajska” Waldemar Sawastynowicz

Adam Panasiuk Wiceprezes Zarządu LGD „Polesie”, Edmund Bożeński Dyrektor Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Prezes LGD „Leśny Krąg” Janina Skubik

 


Dodano: 15 lutego 2012 r.

 

 

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski, tel. +48 15 87-24-330, fax. +48 15 87-24-670, e-mail: sekretariat@janowlubelski.pl

KONTO BANKOWE: Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A. Oddział Centrum Opole Lubelskie 25 1020 3235 0000 5402 0007 3700


© COPYRIGHT 2006-2012 - URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM

Redaktor odpowiedzialny: Jan Machulak, e-mail: gazetajanowska@janowlubelski.pl

Wszelkie uwagi dotyczące formy i treści oficjalnej strony Janowa Lubelskiego można zgłaszać TUTAJ.